Actualitate religioasă
Hramul Paraclisului Catedralei Naţionale

Hramul Paraclisului Catedralei Naţionale

Arhid. Ştefan Sfarghie, 19 Aprilie 2017

Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului şi-a serbat în a doua zi de Paşti hramul principal. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, iar cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Întâistătătorul Bisericii noastre le-a vorbit credin­cioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie despre ară­tările Mântuitorului Iisus Hristos după Învierea Sa din morţi. „Mântuitorul Iisus Hristos Se arată de mai multe ori, înainte de a Se înălţa la cer. Însă, El Se arată când vrea, unde vrea El şi într-un mod pe care El îl alege. Se arată şi ca un necunoscut, dar şi ca un pelerin. Trece prin uşile încuiate, dar nu sparge uşile. Trupul Lui nu este fantomă, pentru că le arată Uce­nicilor coasta Sa stră­punsă de suliţă şi urmele cuielor din mâini şi din picioare. Prin aceasta El a arătat că Trupul Său este acelaşi cu cel răstignit pe Cruce, dar ceva s-a schimbat. Trupul Lui nu mai poate fi oprit de spaţiu, nu mai poate fi transformat în obiect de suferinţă, nu mai poate fi reţinut de nimeni şi de nimic. Nici cu privirea nu mai poate fi reţinut, dacă El nu vrea. De aceea, după ce L-au recunoscut Ucenicii la Emaus, El a dis­părut. Prin aceasta vedem că modul de existenţă al lui Hristos este altul decât al oamenilor de pe pământ”, a eviden­ţiat Patriarhul României.

Referindu-se la Paraclisul Ca­tedralei Mântuirii Neamului, Prea­fericirea Sa a explicat de ce acesta a primit hramul „Învierea Domnului” şi a apreciat sfântul locaş de rugăciune ca fiind o făclie de înviere. „Am dat acest hram Paraclisului Catedralei Naţio­nale, în amintirea celor cinci bi­serici care aici în zonă au fost omo­râte şi răstignite: trei prin demolare şi două prin translare, ca să se cons­truiască în zona aceasta Pa­latul Parlamentului. Această bi­sericuţă este o făclie de înviere, în amintirea bisericilor care au fost translate sau demolate. Ea arată că Hristos-Domnul biru­ieşte asupra răutăţii din lume”, a spus Preafericitul Pă­rinte Patriarh Daniel. În continuare, Preafericirea Sa i-a felicitat pe voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale pentru implicarea acestora în programele misionare şi sociale ale Bisericii: „Donează sânge! Sal­vează o viaţă!”; „Campania de Prevenţie şi Educaţie pentru Sănătate” şi „Sănătate pentru Sate”.

La final, Preafericitul Pă­rinte Patriarh Daniel a oferit mai multe cărţi pentru paraclis, iar din partea slujitorilor sfântului locaş, arhim. Paisie Teodorescu i-a oferit Părintelui Patriarh Daniel o candelă, confecţionată la Atelierele Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române. Credincioşilor prezenţi, Patriarhul României le-a oferit Pastorala de Sfintele Paşti şi câte o iconiţă cu Învierea Domnului. „Inspiraţi de lucrarea Preafericirii Voastre, am ales să vă oferim o candelă, având în vedere vocaţia Preafericirii Voastre de luminător. O candelă, pentru că poate simbo­liza preocuparea şi grija cons­tantă a Preafericirii Voastre de a pune în lumină oameni, evenimente şi activităţi ale Bisericii”, a spus arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal.

Din soborul de slujitori au făcut parte: arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal la Atelierele Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă; arhim. Ciprian Grădi­naru, eclesiarhul Paraclisului Ca­tedralei Naţionale; pr. Ştefan Ababei, consilier pa­triarhal în cadrul Sectorului sta­vropighii patriarhale şi centre sociale; pr. Ioan Dra­gomir, consilier patriarhal (relaţii cu publicul) la Cabinetul Patriar­hal, şi pr. Liviu Nechita, consilier patriarhal.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!