Transilvania
Hramuri şi slujiri arhiereşti la sărbătoarea Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Hramuri şi slujiri arhiereşti la sărbătoarea Intrarea în biserică a Maicii Domnului

Mai multe comunităţi parohiale şi mănăstiri au avut hram la sărbătoarea Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Credincioşii au fost îndemnaţi de ierarhi să se pregătească prin post, spovedanie, rugăciune, participarea la slujbe şi prin fapte de milostenie, de marele praznic al Naşterii Domnului Iisus Hristos.

Comunitatea parohială din Tohanul Nou, județul Bra­șov, a sărbătorit hra­mul Bisericii „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte protopopul de Bran-Zărnești, Gheorghe Col­țea, parohul Ștefan Spîrchez și alți slujitori ai sfintelor altare. Credincioșii au umplut biserica parohială, și mulți dintre ei au primit împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

În cuvântul de învățătură IPS Mitropolit Laurențiu a vorbit credincioșilor despre praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului și despre ocrotirea pe care o aduce Sfânta Fecioară celor ce o cinstesc: „În rugăciunea lor, Sfinții Părinți Ioachim și Ana au făgăduit că, dacă Dumnezeu le va ridica ocara, darul făcut de El va fi înapoiat Lui. Și noi facem multe promisiuni, dar nu le îndeplinim, de cele mai multe ori. Ei însă au împlinit această făgăduință și imaginați-vă că în această situație și ne întrebăm dacă am fi fost atât de devotați lui Dumnezeu încât copilul venit pentru împlinirea rugăciunilor lor, cu atâta dragoste investită, să fie dus în casa lui Dumnezeu. Ei au luat prunca și au dus-o la templu unde exista un ansamblu spiritual, cu Sfânta și Sfânta Sfintelor în centru și compartimente unde stăteau fecioarele, văduvele și slujitorii templului. În locul unde stăteau fecioarele a fost adusă și prunca. Împlinirea acestui angajament a fost de fapt o lucrare rânduită pentru întreaga omenire, și de aceea sărbătoarea aceasta este, pentru noi, una dintre cinstirile pe care le aducem Maicii Preacurate”.

La final, părintele Ștefan Spîrchez i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă peste comunitatea din Tohanul Nou și pentru încrederea acordată în urmă cu doi ani, când a devenit paroh pentru credincioșii din această parohie. De asemenea, acesta a amintit lucrările efectuate până în prezent la acoperișul locașului de cult și demersurile făcute pentru a restaura pictura bisericii zidite în secolul al XVIII-lea. Ca semn de mulțumire, paroh i-a oferit ierarhului o icoană a Maicii Domnului. Credincioșii au avut posibilitatea să se închine capului Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, adus într-o raclă de la Catedrala mitropolitană din Sibiu.

Binecuvântare la Boteni – Creşeni, Turda

Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a fost prezent în filia Boteni a Parohiei Crișeni, din ProtopopiatulTurda, unde a citit o rugăciune de binecuvântare pentru intrarea în noua biserică, sfințind cu untdelemn și aghiasmă Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”. Apoi, IPS Mitropolit Andrei a săvârșit și prima Sfântă Liturghie în noua biserică din Boteni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au fost prezenți, alături de credincioşi, prefectul județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, şi primarul comunei Mociu, Vasile Focșa.

Cu această ocazie, IPS Mitropolit Andrei a vorbit credin­cioșilor despre pregătirea Maicii Domnului în templul de la Ierusalim pentru a-L primi pe Hristos în pântecele ei, precum și despre pregătirea credincioşilor, în cele şase săptămâni de post, pentru primirea lui Hristos în sufletele lor.

„Sfântul Simion Noul Teolog, în a V-a cuvântare morală, scrie lucrul următor, foarte lesne de înţeles, care ne convinge pe noi ca, aşa cum Maica Domnului, după pregătirea asta de 12 ani, l-a primit în sânul ei pe Hristos, aşa şi noi, după această pregătire, cu post, cu rugăciune, cu spovedanie, cu fapte bune, şi noi Îl primim în sufletul nostru pe Hristos: «Crezând cu tot sufletul şi căindu-ne cu căldură, zămislim pe Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, ca Fecioara, dacă avem sufletele noastre fecioare şi curate. Şi precum pe aceea, pentru că era neprihănită, n-a topit-o focul dumnezeirii, aşa nici pe noi nu ne topeşte dacă avem inimile curate şi neprihănite» (…) Şi noi ne pregătim să Îl primim în sufletele noastre pe Domnul Hristos şi ne pregătim cu toate mijloacele pe care ne avem la îndemână: ne abţinem de la mâncăruri de dulce, încercăm să venim mai des la biserică, citim Sfintele Scripturi, care ne grăiesc nouă despre Hristos, şi ne spovedim bine şi încercăm să facem şi acte de milostenie. Duminica trecută s-a citit Pastorala Sfântului Sinod, prin care suntem îndemnaţi să facem colectă pentru cei săraci, în această perioadă. Toate acestea ne ajută pe noi, aşa cum înţelegem din viaţa Maicii Domnului, să ne pregătim pentru a-L primi în sufletele noastre pe Domnul Iisus Hristos”.    

Răspunsurile au fost date, la Sfânta Liturghie de un grup de femei din corul Parohiei Boteni, condus de preoteasă.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Andrei i-a miruit pe toți credincioșii prezenți și le-a oferit cărţi de rugăciuni copiilor prezenți, iar adulților le-a oferit iconițe cu Maica Domnului de la Nicula. Parohul Gheorghe Sorin Moldovan, primarul comunei Mociu, Vasile Focşa, de care aparține și localitatea Boteni, arhitectul bisericii, prim epitropul și membrii consiliului parohial au primit câte o diplomă de „aleasă cinstire”.   

Piatra de temelie a noii biserici, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din filia Boteni a Parohiei Crișeni, a fost pusă de IPS Mitropolit Andrei la data de 1 mai 2012. Vechea biserică, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”, care datează din anul 1924, este într-un stadiu avansat de degradare și nu s-a mai putut face nimic pentru a fi consolidată, conform Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Liturghie arhierească la Seminarul albaiulian

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul „Sfântul Simion Ștefan” din incinta Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia. În timpul slujbei, la momentele rânduite, ierarhul l-a hirotonit diacon pe tânărul Denis Damian, iar pe diaconul Nicolae Ötvos l-a hirotonit preot pe seama Parohiei Gănești, Protopopiatul Târnăveni.
În omilia rostită, IPS Arhiepiscop Irineu a realizat un portret spiritual al Maicii Domnului, îndemnându-i pe cei prezenți „să mediteze la modelul sublim al Fecioarei din Nazaretul Galileii, care a devenit Maica Vieții şi ocrotitoarea creștinilor”. La final, ierarhul a spus: „Astăzi, purtăm rănile păcatelor, suntem învăluiţi în negura ispitelor şi loviţi de tragediile vieţii. Dar să nu disperăm, pentru că dincolo de nori, în ceruri, avem o Mamă bună şi nemuritoare, o Împărăteasă vie, care ne priveşte cu duioşie, se roagă şi mijloceşte pentru noi. Să ne apropiem de ea cu încredere şi să ne ghemuim la sânul ei iubitor ca nişte copii adorabili, şi ea în mod cert ne va ajuta în necazurile, eşecurile, lipsurile şi în toate suferinţele noastre”.

Părintele prof. dr. Eugen Pintea, directorul Seminarului Teologic, i-a mulțumit ierarhului pentru purtarea de grijă față de școala de teologie și, în numele cadrelor didactice și al tuturor elevilor, i-a urat „Întru mulți ani” cu prilejul aniversării a 27 de ani de slujire arhierească. La această sărbătoare închinată Maicii Domnului, în anul 1990, Înaltpreasfințitul Irineu a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, alături de un sobor de ierarhi, în Catedrala arhiepiscopală clujeană, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Liturghie arhierească la hramul din Palota, Oradea

Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului este hramul uneia dintre cele mai noi comunităţi parohiale din Episcopia Oradiei, Parohia Palota, localitate aparținătoare de comuna Sântandrei, aflată în zona metropolitană a cetăţii Oradiei, comunitate care este păstorită de tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu.

Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie în paraclisul amenajat pentru slujire din vecinătatea noii biserici parohiale aflată în construcţie, cu hramurile „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” şi „Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca”. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și tineri din localitate.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, ierarhul Oradiei a rostit o predică în care a vorbit celor prezenţi despre semni­ficațiile praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, arătând că există o puternică legătură între Născătoarea de Dumnezeu și Sfânta Biserică: „Sărbătoarea de astăzi, Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, nu are fundamentare în cărțile canonice ale Sfintei Scripturi, unde Maica Domnului apare foarte discret, dar ea este prezentă în Sfânta Tradiție a Bisericii, de unde aflăm că, în fragedă pruncie, Fecioara Maria, dăruită la bătrânețe de Dumnezeu pă­rinților ei, Sfinții și drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, a fost dusă la templul din Ierusalim de părinții ei. Era această rânduială străveche în poporul israelitean, ca fecioarele să fie duse la templul din Ierusalim pentru a petrece în rugăciune, în atmosfera de taină a prezenței lui Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu din Ierusalim era semnul văzut al prezenței lui Dumnezeu pe pământ”. Astfel, „mergând la templu, la locul prezenței lui Dumnezeu pe pământ, Fecioara se pregătește ea însăși pentru a deveni templul lui Dumnezeu, biserica însuflețită a lui Dumnezeu, în care S-a sălășluit Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, Mirele și Capul Bisericii, astfel ea devenind, duhovnicește, Maica întregii Biserici”, a mai spus PS Episcop Sofronie.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Gabriel Călin Abrudan, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Ursești, metoc al Mănăstirii Izbuc, iar în treapta diaconiei pe tânărul teolog Ionuț Florin Lazăr, pe seama Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

La finalul slujbei, parohul Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit PS Episcop Sofronie pentru slujirea în mijlocul credincioşilor din Palota, an de an, începând din anul 2010, şi pentru purtarea de grijă, subliniind că vizita pastorală a ierarhului reprezintă un imbold pentru continuarea lucrărilor de cons­trucție la noua biserică parohială. În încheiere, PS Episcop Sofronie a felicitat pe paroh și pe credincioşi, adresând un îndemn la continuarea şi intensificarea muncii la zidirea noului sfânt lăcaş.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, cu o bazilică de proporţii monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 50 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. La iniţiativa PS Episcop Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar părintele Cosmin Laviniu Lascu se ocupă de ridicarea bisericii noi, în stil bizantin, după modelul Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011, de către PS Episcop Sofronie. Cu ajutorul credincioşilor şi cu sprijinul autorităţilor locale, în anul 2013 s-au executat săpăturile şi s-a turnat fundaţia până la cota zero, iar în anul 2014, a început construcţia propriu-zisă, zidurile fiind înălţate până la cota plus patru metri. În acest an, 2017, lucrările au avansat până la cupola centrală, urmând ca până la sfârșitul lunii decembrie să fie acoperită.

Hram la Paraclisul Episcopal din Baia Mare    

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Episcopal din Baia Mare, cu ocazia hramului. Din soborul slujitor au făcut parte arhim. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, arhim. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Teofil Stan, protopopul Lăpuşului, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de un grup de diaconi şi teologi din Centrul Eparhial.

În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Mădălin Vasile Tăut, pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Iegărişte, Protopopiatul Satu Mare, în urma concursului organizat de Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, iar ca diacon, tânărul teolog Vlad Ioan Topan.

Despre praznicul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului a vorbit credincioşilor adunaţi în Paraclisul Eparhial PS Episcop Iustin: „Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică este un moment duhovnicesc deosebit. De aceea am şi dat acest hram Paraclisului Episcopal, pentru că, în mod simbolic, Episcopia noastră a reintrat în istorie, iar Maica Domnului a devenit şi ocrotitoarea Episcopiei noastre şi a municipiului Baia Mare. Maica Domnului era rânduită de Dumnezeu să nască pe Fiul Său şi trebuia să o păstreze ca o biserică sfinţită, neîntinată şi neafectată de relele lumii. Maica Domnului a fost dusă în sfânta Sfintelor pentru că ea urma să fie Biserică Sfinţită şi Rai Cuvântător”.

Hram în Parohia Bălan, Harghita

Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit Sfânta Liturghie la Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Parohia Bălan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Preotul Andrei Racz, preot slujitor la Parohia Făgețel, Protopopiatul Miercurea Ciuc, județul Harghita a fost hirotesit duhovnic. La sfârșitul Sfintei Liturghii PS Episcop Andrei i-a binecuvântat pe credincioși iar copiilor le-a dăruit, în semn de prețuire, câte o iconiță, conform Episcopiei Covasnei şi Harghitei.

Hram la Şimleu Silvaniei, Sălaj

Cu prilejul hramului lăcașului de cult, Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Șimleu Silvaniei, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, arhidiaconul Ciprian Boșca a fost hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Șimleu Silvaniei. De asemenea, teologul Călin-Isaia Stânean a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău.

Sub coordonarea parohului Vasile Boșca, Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” desfășoară o bogată activitate social-filantropică, iar majoritatea acestor activități se desfă­șoară în cadrul Complexului social al parohiei.

În urmă cu un an, în imediata vecinătate a bisericii a fost inaugurat noul Centru Social Multifuncțional „Filantropia”, construit prin accesarea fondurilor europene, centru care a fost proiectat să asigure asistență unui număr de aproximativ 70 de persoane, copii și tineri, cu vârste cuprinse între şapte și 18 ani. Scopul activităţilor este crearea unui mediu adecvat pentru învățare, consiliere educațională, recreere, socializare și odihnă. De asemenea, se oferă sprijin la efectuarea temelor și asimilarea tehnicilor de învățare cognitivă, precum și servicii de evaluare și consiliere socială și psihologică pentru copil și familie.

În vederea asigurării hranei pentru beneficiarii acestui Centru, cantina socială a parohiei, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost modernizată prin aceeași linie de finanțare și dotată cu mobilier specific pentru activităţile de pregătire şi servire a mesei calde.

Sărbătoare la Schitul Ohaba, judeţul Hunedoara

Schitul Ohaba din județul Hunedoara și-a sărbătorit hramul, iar Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre aducerea la templul din Ierusalim, de către părinții Ioachim și Ana, a copilei de trei ani, care avea să fie Maica Domnului Iisus Hristos, și rămânerea ei acolo, împreună cu celelalte văduve și fecioare cu viața închinată lui Dumnezeu, până când s-a apropiat vremea dum­ne­zeieștii Bunei Vestiri, conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Slujire arhierească la Mănăstirea Cărţişoara

Preasfinţitul Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la Cărţişoara, judeţul Sibiu, cu ocazia sărbătorii Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Cu această ocazie, ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură, prezentând obştii monahale şi credincioşilor prezenţi viaţa Maicii Domnului. La final, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a transmis cuvântul de binecuvântare al IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu. Duminică, 19  noiembrie, PS Ilarion Făgărăşanul a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” de la Nocrich, judeţul Sibiu.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!