Theologica
Hristologia

Hristologia

Teologia ortodoxă despre Hristos este numită, în cărţile de dogmatică, hristologie. Teologia Părinţilor Bisericii – a Sfântului ­Athanasie cel Mare şi a Părinţilor Capadocieni – este pur hristologică. Sfinţii Părinţi au cercetat Persoana aceea care Se înfăţişa în Vechiul Testament şi Care era Cuvântul neîntrupat, precum şi felul cum această Persoană S-a înomenit: pe Hristos Care Şi-a asumat firea umană şi Care este centrul Bisericii. Hristologia este începutul teologiei ortodoxe.

Mitropolitul grec Ierotheos Vlachos afirmă: „Viaţa ortodoxă este, în fapt, hristocentrică şi hristologică. Taina lui Hristos este centrul credinţei ortodoxe, este punctul de pornire şi ţelul ultim al vieţii bisericeşti. Hristos, Care este a Doua Persoană a Sfintei Treimi, L-a revelat pe Tatăl; prin Hristos Îl cunoaştem pe Tatăl, după cum Însuşi Hristos a spus: „Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (Ioan 14, 9) şi Hristos a trimis Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii, Care a dat chip lui Hristos în inimile noastre, adică ne-a unit cu Hristos. Crearea omului şi recrearea lui este înfăptuită prin energia (lucrarea) Dumnezeului Treimic, însă prin Hristos Îl cunoaştem pe Tatăl în Duhul Sfânt”.

Temeiul teologiei ortodoxe este hristologia, prin Hristos Îl cunoaştem pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt, şi prin Hristos are loc mântuirea noastră. Părintele George Florovski arată că Taina lui Hristos, potrivit teologiei patristice, a fost totdeauna formulată şi interpretată din perspectiva mântuirii omului. Părinţii, atunci când vorbeau despre Hristos – fie că este Cuvânt necreat, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, fie că are două firi, dumnezeiască şi omenească, unite în Persoana Lui, ori că are două voinţe în Persoana Lui cea una – nu o făceau nici din motive teoretice, nici filosofice, nici speculative, ci doreau să combată ereziile şi să rezolve dilema menirii omului. Astfel, în centrul preocupărilor gândirii patristice este hristologia, adică învăţătura ortodoxă despre Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!