Actualitate religioasă
Hristos Cel înviat este Izvorul tămăduirii noastre

Hristos Cel înviat este Izvorul tămăduirii noastre

Arhid. Ştefan Sfarghie, 14 Aprilie 2018

De Izvorul Tămăduirii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învăţătură în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reşedinţei Patriarhale, în care a subliniat că această sărbătoare este închinată Mântuitorului Iisus Hristos, Izvorul vieţii şi al vindecării, dar şi Maicii Sale. „Întrucât Maica Domnului L-a purtat pe Hristos în pântecele ei şi apoi pe braţele ei ca Prunc şi L-a arătat lumii, devine şi ea izvor al tămăduirii”, a explicat Patriarhul României.

Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat că Maica Domnului primeşte puterea tămăduitoare de la Hristos, Fiul ei, după cum ne arată icoana Izvorului Tămăduirii. „În această icoană vedem pe Maica Domnului în stare de rugăciune, iar pe Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântând-o cu ambele mâini pe Maica Sa. Apa vindecătoare sau tămăduitoare vine de la Hristos şi de la Maica Domnului. Icoana Izvorului Tămăduirii ne arată foarte clar că centrul tuturor tămăduirilor este Hristos-Domnul, însă, întrucât El este nedespărţit de Maica Sa, El dăruieşte şi Maicii Sale această putere vindecătoare. Deoarece Maica Domnului este icoană vie a Bisericii lui Hristos, Hristos dăruieşte puterea Sa vindecătoare, iertătoare şi sfinţitoare Bisericii Sale, în special prin Taina Pocăinţei, prin Taina Sfintei Euharistii, care se săvârşeşte spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, şi prin Taina Sfântului Maslu”, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Patriarhul României a arătat că sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este deosebită, deoarece în ea ni se arată puterea vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos, Care este numit în cântările bisericești „Izvorul Vieţii”, dar şi puterea tămăduitoare de boli a Maicii Domnului.

Minunile sfinţilor sunt lucrări ale iubirii milostive

În continuare, Preafericirea Sa a precizat că sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne arată două adevăruri mari: „În primul rând vedem că Hristos Cel înviat din morţi este Izvorul tămăduirii noastre, de aceea, toate duminicile de la Paşti la Rusalii sunt duminici ale vindecărilor de neputinţe sufleteşti şi trupeşti. În al doilea rând, vedem că Hristos nu este indiferent la suferinţa oamenilor, la boala, la neputinţa şi la neîmplinirea lor, ci acolo unde este chemat, El vine în ajutor, uneori direct, alteori prin rugăciunile Maicii Domnului şi ale altor sfinţi. O mulţime de sfinţi au primit, ca şi Maica Domnului, nu cu atâta intensitate, puterea sau darul vindecării. De aceea ei au făcut minuni şi în general minunile sfinţilor sunt lucrări ale iubirii milostive”, a spus Patriarhul României.

Cinstire adusă Icoanei Maicii Domnului „Siriaca”

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menţionat că de Izvorul Tămăduirii, creştinii ortodocşi români cinstesc în mod deosebit şi Icoana Maicii Domnului „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu, din județul Prahova. „Anul acesta se împlinesc 60 de ani de când în România a fost adusă din Siria, de către Episcopul Vasile Samaha, o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni, foarte veche. Patriarhul Justinian a primit cu bucurie această icoană şi a rânduit ca ea să fie aşezată în Mănăstirea Ghighiu. Atunci, biserica mare a mănăstirii se afla în lucrări de restaurare, iar icoana a fost depusă într-un paraclis al aşezământului monahal. A stat acolo mai mulţi ani, până în 1992, când Maica Domnului i-a descoperit în chip minunat maicii stareţe Pelaghia, pe când aceasta se afla în pelerinaj la Locurile Sfinte, că trebuie să scoată icoana din paraclis şi s-o mute în biserica mare, zicându-i: «Scoateţi-mă de aici! Am venit să ajut lumea!» De atunci, icoana se află în biserica mare a mănăstirii şi prin ea Născătoarea de Dumnezeu ascultă şi împlineşte rugăciunile tuturor celor care o cheamă în ajutor cu credinţă. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 15 februarie 2018, a hotărât înscrierea în calendar a prăznuirii Icoanei Maicii Domnului «Siriaca» în ziua Izvorului Tămăduirii, adică vineri în Săptămâna Luminată a fiecărui an”, a precizat Preafericirea Sa.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!