Theologica
Iisus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc

Iisus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc

Întreaga activitate mesianică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă opera de mântuire a neamului omenesc. Părintele Dumitru Stăniloae afirmă că „Dogmatica creştină îmbrăţişează lucrarea mântuitoare şi dăruitoare de viaţă veşnică a Persoanei dumnezeieşti a lui Iisus Hristos devenit om”, aceasta pe baza Sfintei Scripturi şi a teologiei patristice.

Restaurarea omului stă în Jertfa şi Învierea Persoanei divino-umane a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin El se împlineşte total năzuinţa omului după comuniunea infinită cu Dum­nezeu. Pentru noi, creştinii ortodocşi, evenimentul revelator şi crucial în istoria mântuirii este întruparea Fiului lui Dumnezeu, întrupare care înnoieşte creaţia. Iisus Hristos este numit Mântuitor pentru că opera de răscumpărare rămâne nedespărţită de Persoana Cuvântului întrupat. Părintele Dumitru Stăniloae arată rolul lui Dumnezeu Fiul în opera de mântuire a neamului omenesc, care începe cu întruparea, continuă cu moartea şi Învierea Sa şi se încununează cu înălţarea la cer şi şederea de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei cereşti, prin care Hristos nu lucrează numai asupra oamenilor, ci şi asupra Lui Însuşi, fiindcă prin opera Sa de răscumpărare a îndumnezeit firea Sa omenească. Opera de răscumpărare este nedespărţită de prezenţa şi lucrarea lui Hristos Însuşi, Cuvântul întrupat. Datorită legăturii indisolubile între opera de răscumpărare şi Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, întreaga Sfântă Treime este prezentă şi lucrează pentru mântuirea noastră. Iisus Hristos, Noul Adam, luminează taina creării primului Adam, căci Hristos este restaurarea şi desăvârşirea omului.

În Iisus Hristos este împlinită total năzuinţa omului după comuniunea infinită cu Dumnezeu. Prin aceasta se împlineşte totodată taina persoanei umane ce constă în faptul că este creată pentru comuniunea veşnică cu Dumnezeu. Omul îşi găseşte împlinirea şi firescul naturii sale în Iisus Hristos în care este încorporată umanitatea în ansamblul ei şi primeşte, în El şi prin El, moştenirea Împărăţiei lui Dumnezeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!