Importanța și rolul învățământului teologic ortodox universitar

08 Octombrie 2016

Facultățile de teologie ortodoxă beneficiază de autonomie universitară, dar au o dublă subordonare, față de Patriarhia Română și față de universitățile din care fac parte. De aceea, și responsabilitatea este dublă. În cadrul Patriarhiei Române există 11 facultăți de teologie ortodoxă în orașele: București, Constanța, Târgoviște, Pitești, Iași, Sibiu, Alba Iulia, Cluj‑Napoca, Oradea, Craiova, Arad și patru departamente de teologie la: Galați, Baia Mare, Timișoara și Ca­­ran­sebeș. La aceste facultăți/departamente de teologie întâlnim specializări, precum: Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială, Artă sacră, Muzică religioasă, Științe ale edu­ca­ției. Totodată, sunt organizate și cursuri de masterat și de doctorat. În cadrul facultăților de teo­logie este foarte important să existe un mediu duhovnicesc și o atmosferă de comuniune reală între profesori și studenți. Trebuie depășită metoda care se reduce doar la predarea unor in­formații și la reproducerea acestora. O educație teologică adevărată presupune cultivarea unor repere edificatoare pentru viață și a unor modele vii, precum și asumarea unei vieți liturgice și eclesiale. Teologia fără rugăciune și fără îm­păr­tășirea cu Hristos - Calea, Adevărul și Viața - poa­te deveni ușor o ideologie care inhibă per­­­so­nalitatea, care mutilează gândirea și care mortifică sufletul. Din păcate, în acest mod se ratează vocația, îngreunându‑se procesul de înduhovnicire a celor care studiază teologia.

În școlile de teologie se pot forma caractere puternice, capabile să propovăduiască Evanghelia lui Hristos, într‑un mod viu și prezent, doar printr‑o abordare dinamică, personală și creatoare. După cum mărturisea și Simion Mehe­dinți: „Şcoala care pune în centrul preocupărilor sale activitatea practică oferă în cel mai înalt grad posibilitatea de a forma caractere. Caracterul nu e un dar, ci o sumă de deprinderi tari, dobândite prin muncă. Încununarea muncii este caracterul moral: ţinta cea mai înaltă a educaţiei este să formeze caractere”.[1] Educația, în general, şi în special cea religioasă și teologică este esențială pentru formarea personalității tinerilor, fiind important să contribuim, fiecare dintre noi, în măsura în care putem, la îmbunătățirea sistemului educațional românesc.

În contextul începutului anului universitar se va organiza cel de‑al VII‑lea Congres al facul­tăților de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române (în zilele de 10‑11 octombrie 2016, la Alba Iulia). Congresul din acest an, intitulat „Misiune și educație religioasă. Rolul facultăților de teologie în contextul învăță­mân­tului religios”, va reuni cadre universitare din toată țara. Astfel, în cadrul programului congresului sunt prevăzute, pe lângă secțiunile de lucru, și întrunirea Colegiului decanilor și a directorilor școlilor doctorale de la facultățile de teologie ortodoxă din România. Pe ordinea de zi a congresului se regăsesc teme de actualitate pentru învățământul teologic ortodox universitar, prin abordarea cărora se urmărește crearea unui cadru unitar caracterizat de respectarea exigen­țelor academice și de creșterea calității educaționale.

Prin urmare, învățământul teologic ortodox universitar are responsabilitatea de a ocupa un loc fundamental în viața universitară românească, contribuind la cultivarea vocației personale a celor care aspiră la o formare academică și duhovnicească.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!