Interviu

„Şcoala nu-şi poate reveni fără apel la vechile ei tradiţii“
05 Martie 2015
Traversăm, ceva mai apăsat în ultimii ani, o perioadă în care temele de fond par că nu-şi prea găsesc locul în dezbaterea publică şi în care educaţia - concept şi sistem - se zbate convulsiv între hotarele...
Vederea lui Dumnezeu întrece toată cunoaşterea
04 Martie 2015
Sfântul Grigorie Palama, teologul luminii necreate, mărturiseşte despre posibilitatea tuturor creştinilor să se împărtăşească de puterea îndumnezeitoare a harului. Experienţa religioasă în viaţa omului duce, pe culmile ei...
Nu putem gândi o lume fără educaţie religioasă
03 Martie 2015
Deputatul Daniel Gheorghe, beneficiar al orei de religie de după '89, susţine şi recomandă înscrierea la această materie. Pentru dânsul, ora de religie este unul din simbolurile eliberării din comunism, cea mai mare sursă de...
Europa şi conştiinţa creştină azi
25 Februarie 2015
M-am întrebat adeseori: de ce este atât de urât Hristos în lumea noastră? De unde atâta înverşunare împotriva creştinismului? Răspunsul este simplu: cât timp suntem ignoranţi faţă de Adevăr, nimic nu...
„Societatea de azi ne împinge spre o utopie impusă“
18 Februarie 2015
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, ne-a acordat un interviu în care vorbeşte despre lucruri ce ţin de organizarea şi abordarea anumitor aspecte din eparhia în care a fost recent întronizat, dar şi...
Noi responsabilităţi pentru părinţi în sistemul educaţional
17 Februarie 2015
Noul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) intensifică relaţia pe care familia o are cu instituţia de învăţământ şi promovează şcoala prietenoasă şi democratică în...
În aceste sâmbete, cei adormiţi ne cheamă la Sfânta Liturghie
13 Februarie 2015
Având în centru învăţătura despre Învierea lui Hristos, garanţie a învierii tuturor, Biserica se roagă pentru cei care au murit şi nu mai sunt printre noi. Ei nu sunt uitaţi, sunt pomeniţi la fiecare Sfântă...
„Dă sânge şi ia Duh“
11 Februarie 2015
Mesajul pe care monahismul îl transmite tuturor este că viaţa omenească capătă valoare şi omul reuşeşte în viaţă dacă are o comuniune corectă cu Dumnezeul Cel adevărat, Care este Însuşi Iisus Hristos. Acesta Se găseşte, Se...
„Un ziar care sporeşte încrederea în cuvânt“
06 Februarie 2015
Un ziar care alcătuieşte zilnic foaia de alertă a societăţii. Un ziar care evaluează cotidian condiţia lumii pe scara cerească. Aceasta ar fi definiţia cotidianului Patriarhiei Române. Ziarul Lumina nu este doar locul şi modelul unui alt mod...
Terapia prin credinţa în Dumnezeu
03 Februarie 2015
Organismul uman nu este o simplă maşină. Dumnezeu care i-a dat viaţă l-a înzestrat pe om cu un suflet. Deşi a realizat oarecare succese, concepţia reducţionistă nu poate rezolva toate problemele. Bolile cronice sunt în continuă...
Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale pentru păstorii de suflete
29 Ianuarie 2015
Astăzi Biserica Ortodoxă cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Despre dreapta lor vieţuire, despre importanţa operei şi lucrării acestor sfinţi ierarhi pentru apărarea şi fundamentarea teologiei...
Ortodoxia posedă valorile de care societatea are nevoie
28 Ianuarie 2015
Astăzi constatăm o disonanţă socială între ceea ce ne oferă mass-media şi, mai nou, sistemul educaţional cu accente voit seculare, pe de o parte, şi sistemul valoric individual sau comunitar, pe de altă parte. Ele intră în contradicţie...
Figuri de seamă evocate în romanul Unirii Principatelor
24 Ianuarie 2015
Figuri de seamă evocate în romanul Unirii Principatelor Romanul „Speranţa”, de Mihail Diaconescu, evocă Unirea Principatelor Române pe baza unor date istorice, sociale, politice, diplomatice, militare, dar mai ales din...
Terorism şi crimă răstălmăcind valorile lui Dumnezeu
21 Ianuarie 2015
Pornind de la atentatul terorist petrecut în redacţia unei reviste satirice din Paris, am vorbit despre libertatea religioasă, despre islam şi islamism şi despre raportarea la religiile şi valorile oamenilor cu pr. prof. univ. dr. Nicolae...
File din istoria zbuciumată a românilor
19 Ianuarie 2015
Istoria unui popor poate fi mai mult decât „cea mai frumoasă poveste“. Uneori demitizând dureros, demontând propagande, punând reflectorul pe urmele paşilor vechi, pe care îi vede doar el, istoricul te...

Arhivă ediții

Contactează-ne!