Evanghelia zilei
Ioan 2, 12–22

Ioan 2, 12–22

Pr. Narcis Stupcanu, 13 Aprilie 2018

„În vremea aceea au coborât în Capernaum Iisus și Mama Sa și frații și ucenicii Săi, și acolo n-au rămas decât puține zile. Și erau aproape Paștile iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și, făcându-Și un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, și oile și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luați acestea de aici și nu faceți casa Tatălui Meu casă de negustorie. Atunci și-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei Tale mă mistuie». Au răspuns, deci, iudeii și I-au zis: Ce semn ne arăți că faci acestea? Iisus a răspuns și le-a zis: Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns: În patruzeci și șase de ani s-a zidit templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile? Dar El vorbea despre templul trupului Său. De aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântului rostit de Iisus.”

„Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Doua, Cap. I, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 41, p. 161

Și, făcându-Și un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, și oile și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis:... (Ioan 2, 15-16)

Se mânie pe drept cuvânt Mântuitorul pe iudei. Căci nu trebuiau să facă templul dumnezeiesc casă de negustorie, ci casă de rugăciune. Căci așa s-a scris (Matei 21, 13). Și nu arată mișcarea în cuvinte simple, ci prin lovituri. Și cu biciul îi alungă din curțile sfinte, aplicându-le cu dreptate acelora o pedeapsă potrivită robilor. Căci nu voiau să recunoască pe Fiul care-i eliberează. Privește ca într-un chip ceea ce se descrie prin spusa lui Pavel: De strică cineva templul lui Dumnezeu, strica-l-va pe el Dumnezeu (I Corinteni 3, 17).

Luați acestea de aici și nu faceți casa Tatălui Meu casă de negustorie. (Ioan 2, 16)

Poruncește ca un Stăpân, călăuzește spre ceea ce se cuvine ca un învățător, descoperă greșe­lile ce aduc pedeapsa, rușinează pe cel pedepsit pentru ele, nelăsându-l să le sporească.”

Origen, Despre principii, Cartea Întâia, II, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 8, pp. 45, 46

„Dacă într-adevăr vrem să ni-L închipuim pe Dumnezeu că mistuie și nimicește ceva, atunci să spunem că El mistuie gândurile rele ale cugetului, faptele de rușine, poftele păcătoase atunci când intră în inima credincioșilor și când împreună cu Fiul Își face sălaș în sufletele care s-au învrednicit să primească pe Cuvântul Lui și Înțelepciunea Lui, după cum stă scris: «Eu și Tatăl vom veni la el și vom face locaș la el» (Ioan 14, 23), urmând ca după ce va fi mistuit acolo toate poftele și toate patimile să-Și ridice acolo un templu curat și vrednic de El.”


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!