Oltenia
IPS Părinte Irineu, la ceas aniversar

IPS Părinte Irineu, la ceas aniversar

27 Iulie 2018

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, 27 iulie, aduce anul acesta împlinirea a 10 ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Cu acest binecuvântat prilej, întreaga suflare creştinească din Oltenia, credincioşi şi clerici, monahi şi monahii, este cu inima şi gândul alături de Arhipăstorul lor, pomenindu-l în rugăciune, ca Dumnezeu să-l dăruiască sfintelor Sale biserici „în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând Cuvântul Adevărului”.

27 iulie 2008 - 27 iulie 2018. Un timp, o lucrare, o unitate de gând şi de cuvânt pentru străvechiul pământ românesc şi credinţa ortodoxă seculară din Oltenia. O decadă cuprinsă într-un centenar, o inimă care bate neobosit pentru credinţă şi ţară, două braţe în slujirea aproapelui, binecuvântând neîncetat poporul lui Hristos, mângâind şi mustrând spre îndreptare. Se cuvine astfel să aducem, de praznicul Sfântului Pantelimon, cel ales între mucenicii Domnului, smerit prinos de mulţumire şi recunoştinţă celui ce, de zece ani împliniţi, este pentru noi oltenii Părinte duhovnicesc, mijlocitor şi neobosit rugător către Preasfânta Născătoare.

Repere biografice

Biografia IPS Părinte Mitropolit Irineu începe la 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea. Părinţii Înaltprea­sfinţiei Sale, Gheorghe şi Maria Popa, l-au însemnat cu numele de Ioan la Taina Sfântului Botez. Tot de la ei, Părintele Mitropolit a dobândit o frumoasă educaţie creştină, îndreptată cu precădere spre slujirea lui Dumnezeu. Alături de tatăl său a început să cânte în strana bisericii din localitatea natală, ca mai apoi, adolescent fiind, (în anul 1974) să intre ca frate în obştea Mănăstirii Frăsinei. A început între timp cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova (1975). În perioada 1981-1985 s-a înscris la cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bu­cu­reşti, încununându-şi studenţia prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După facultate a îm­bră­cat haina monahală, fiind afierosit cu numele Irineu. A urmat hirotonia întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la Şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, la disciplina Teologie patristică. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. În perioada 1986-1987 a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Univer­sităţii din Grenoble, Franţa, continuându-şi studiile doctorale în specialitatea teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1987-1990). În urma susţinerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, a obţinut titlul de doctor în teologie, cu calificativul „Magna cum laude”. Programul de cercetare a fost îmbogăţit prin numeroase studii, cursuri şi specializări internaţionale. Amintim aici de perioada didactică de la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris, unde a predat, între anii 1990 şi 1991, cursul de Istoria Bisericii Universale. În anul 1991 este numit profesor de Teologie dogmatică şi Morală la Facultatea de Teologie din Craiova, catedră pe care o conduce până astăzi. Activitatea profesorală a IPS Părinte Mitropolit se completează de asemenea printr-o frumoasă colaborare cu Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, unde a predat Teologie morală între 1999 şi 2001. În perioada 2002-2005, IPS Părinte Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu~ din Craiova. În 2005 a primit titlul de doctor în drept civil, cu calificativul „Magna cum laude”, prezentând teza cu titlul „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, coordonată de regretatul acad. prof. dr. Ion Dogaru.

În calitate de decan al Facultăţii de Teologie din Craiova (2008-2015) a construit un sediu modern pentru prestigioasa instituţie de învăţământ teologic din Bănie şi a pus bazele Şcolii Doctorale „Sfântul Nicodim”.

Din 22 noiembrie 2010, Părintele Mitropolit Irineu activează ca membru de onoare al Academiei Române.

Lucrarea teologică a IPS Părinte Irineu

În completarea activităţii didactice, IPS Părinte Mitropolit Irineu a dezvoltat o neobosită şi rodnică lucrare de cercetare, publicând sute de studii, cărţi şi articole de înaltă ţinută academică. Este de ajuns să amintim aici despre: „Iisus este A­celaşi, ieri şi azi şi în veac”, un laborios tratat de hristologie, publicat la Editura Mitropolia Olteniei, „Experienţe mistice la Părinţii orientali”, vol. I-II, „Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos”, lucrări publicate la aceeaşi editură, „La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand”, lucrare prefaţată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi publicată anul acesta la Editura BASILICA a Patri­arhiei Române. Ultima apariţie editorială semnată de Părintele Mitropolit este un tratat de eshatologie „Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce vine Atotţiitorul”, care însumează peste 1850 de pagini şi se găseşte publicat la Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018.

Un angajament respectat

În cei 10 de ani arhipăstorire la Craiova, grija Părintelui Mitropolit a înconjurat permanent toate aspectele vieţii Bisericii: pastoral, liturgic, misionar-filantropic etc. Conţinutul acestei slujiri complexe a fost amintit cu zece ani în urmă, în cele 12 puncte din „Mărturisirea” rostită de IPS Părinte înaintea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a membrilor Sfântului Sinod, a clerului şi poporului oltean, adunaţi în Catedrala „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova. Împlinirea acestui angajament, realizat prin multă osteneală şi jertfă, se cuprinde încă într-o dinamică perpetuă, în care Mitropolitul nostru se regăseşte nemijlocit:
1. dinamizarea vieţii pastoral-misionare prin consolidarea parohiilor existente şi prin înfiinţarea de altele noi, potrivit cerinţelor pastorale actuale;
2. cateheza pentru credincioşi la nivelul parohiei;
3. apropierea tinerilor de Biserică prin programe sociale şi culturale;
4. apropierea intelectualilor de Sfânta Biserică printr-o diversitate de programe evanghelice şi filocalice;
5. revenirea la înţelegerea adecvată a textului Sfintei Scripturi şi la cunoaşterea învăţăturii Sfinţilor Părinţi;
6. preocuparea în vederea ajutorării spirituale a sufletelor înnegurate şi lipsite de ocrotire duhovnicească, atât a celor din spitale, cât şi a celor din orfelinate;
7. lucrarea de mărturisire a credinţei ortodoxe într-o lume în schimbare şi într-o societate secularizată, în sensul dragostei lui Dumnezeu faţă de om;
8. vindecarea dezbinărilor din Biserică prin Evanghelia iubirii lui Hristos şi deschiderea spre dialog faţă de toate provocările cu care se confruntă Biserica;
9. vindecarea polemicii prin dialog, respect reciproc şi iertare;
10. respectarea sfintelor canoane şi rânduieli bisericeşti;
11. întărirea importanţei Sfintelor Taine în viaţa eparhiei, în special a Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii;
12. refacerea vieţii monahale „printr-o participare activă la rânduielile şi slujbele din sfintele noastre mănăstiri” (text integral în revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 5-8/2008).
În această binecuvântată zi, suntem cu toţii în gând de rugăciune alături de Părintele nostru Mitropolit, rugând pe Bunul Dumnezeu, pe Preasfânta Născătoare şi pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon să-l păzească întru mulţi şi fericiţi ani!

Întru mulţi ani, Înaltpreasfinţite Stăpâne!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!