Istoria creștinismului (CMLXXVII): Patriarhul Miron Cristea (1925-1939) (VIII)

27 Mai 2008

Episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, aflând de intenţia regelui de a-l promova în cea mai înaltă treaptă eclesiastică a ţării, aceea de patriarh, a conceput un plan administrativ şi duhovnicesc pe care să aşeze, chiar de la început, noile baze ale activităţii sale viitoare. Printre primele măsuri întreprinse a fost o acţiune iniţiată cu concursul familiilor înstărite din Vechiul Regat, de a înfiinţa „Societatea pentru ocrotirea orfanilor de război din Transilvania“, după modelul societăţii similare din Iaşi, aflată sub preşedinţia doamnei Olga Sturdza. Tot în sprijinul unităţii neamului românesc

într-un singur stat naţional, la 28 mai 1919, episcopul Caransebeşului a organizat prima vizită în Transilvania a familiei regale şi a membrilor guvernului român de la Bucureşti. După unirea politică a tuturor românilor, unificarea Bisericii Ortodoxe Române era o prioritate a perioadei de după 1 Decembrie 1918. În acest context, la iniţiativa IPS Pimen, mitropolitul Moldovei şi Sucevei, preşedintele Sfântului Sinod, a fost convocată o consfătuire la Mănăstirea Sinaia, care s-a desfăşurat în zilele de 24-25 iunie 1919, la care au luat parte, ca delegaţi, reprezentanţi ai preoţilor şi ai credincioşilor din toate provinciile româneşti. După ce au rememorat evenimentele dureroase ale poporului român ce s-au petrecut de-a lungul vremii - în 1700 dezbinarea Bisericii din Transilvania, în 1775 răpirea Bucovinei, în 1812 anexarea Basarabiei -, participanţii la consfătuire au considerat, în unanimitate, că a sosit momentul unificării Bisericilor din provinciile revenite la patria-mamă cu Biserica Ortodoxă Română din Regatul României. Episcopul Caransebeşului, Miron Cristea, a susţinut cu argumente puternice necesitatea organizării viitoare a Bisericii Ortodoxe Române din Regatul României, pe baze unice şi pe principiul autonomiei faţă de stat, cu respectarea prevederilor constituţionale, chestiuni asupra cărora toţi participanţii au căzut de acord.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!