Istoria creştinismului: Dialogul teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (IV)

Cezar ţăbârnă, 16 Februarie 2010

Primul dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania a avut loc la Goslar (Germania), între 19-23 noiembrie 1979. Tema generală a dialogului teologic a fost: Sfânta Scriptură, Tradiţia şi Mărturisirea. În referatul „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică în Mărturisirea Bisericii“, pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae a susţinut că în cotextul ecumenic actual o mărturisire de credinţă comună are sens numai dacă ea exprimă şi pecetluieşte unitatea deplină a tuturor în cre-dinţa apostolică. De aceea, astăzi consensul teologic lărgit asupra întregii învăţături apostolice reprezintă ţinta tuturor eforturilor ecumenice la nivel bilateral şi multilateral. „Sarcina permanentă“ pusă Bisericii, pentru a exercita mărturisirea credinţei astăzi, pe baza Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii, ne trimite în cele din urmă la epicleză, la invocarea prezenţei Duhului lui Dumnezeu, care numai Bisericii îi oferă prezenţa Duhului Sfânt care face prezent Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos; care stă în cuvântul Său scris şi în cel rostit în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi îl ţine fidel; care este între noi legătura prin care Hristos se uneşte puternic cu noi şi prin El pe noi întreolaltă. El este subiectul divin al mărturisirii noastre vii pe baza Sfintei Scripturi şi a moştenirii credinţei păstrate a părinţilor şi El ne face subiecte vii capabile de credinţă şi mărturie pentru mărturisirea ascultătoare actuală. Fără El noi nu putem face nimic, însă prin El, prin Duhul Sfânt, noi stăm smeriţi şi plini de încredere în puterea lui Dumnezeu unul întreit, în harul Domnului nostru Iisus Hristos şi în dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi în împărtăşirea şi comuniunea Duhului Sfânt (II Corinteni 13, 13).


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!