Istoria creştinismului: Istoria creştinismului: Dialogul teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (VI)

Cezar ţăbârnă, 17 Februarie 2010

Primul dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania a avut loc la Goslar (Germania), între 19-23 noiembrie 1979. Tema generală a dialogului teologic a fost: Sfânta Scriptură, Tradiţia şi Mărturisirea. Sfintele Taine în viaţa Bisericii, după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, a constituit a doua temă a dialogului teologic ortodoxo-luteran. De mărturisirea de credinţă a Bisericii, pe baza Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii, este strâns legată, după învăţătura ortodoxă, viaţa sacramentală a Bisericii, ca lucrare a Duhului Sfânt în ea prin Sfintele Taine. Hristos este prezent în Biserică prin Cuvânt şi Taine, şi anume în diferite forme şi măsuri. Cel ce Îl face prezent şi lucrător pe Hristos în Cuvânt şi Taine este Duhul Sfânt Care umple şi însufleţeşte trupul lui Hristos, Biserica (Efes. 1, 23). Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, este deci viaţa Bisericii şi a mădularelor ei. Sfintele Taine nu sunt înţelese ca fiind despărţite de Cuvântul lui Dumnezeu, ci strâns unite cu acesta în lucrarea mântuitoare a Bisericii. Iată aici motivul pentru care nu s-a putut ajunge la formularea de teze comune. Ambele părţi au accentuat importanţa Sfintelor Taine în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, urmând ca această temă să fie dezbătută pe larg în întâlnirile viitoare pentru a apropia cele două puncte de vedere. Fiecare parte a prezentat tezele ei, subliniindu-se, în schimb, în şedinţa plenară şi în comunicatul final, importanţa deosebită şi locul Sfintelor Taine în viaţa Bisericii alături de Cuvântul lui Dumnezeu în Mărturisirea de credinţă a Bisericii. Având în vedere toate aceste implicaţii, cele două delegaţii au formulat ca temă principală a celui de al doilea dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, în anul 1980, la Iaşi: Sfintele Taine în viaţa Bisericii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!