Istoria creştinismului (MCCCLXVII): Începuturile învăţământului teologic în Transilvania (III)

Cezar ţăbârnă, 13 Noiembrie 2009

Primele cursuri sistematice de pregătire a clerului ortodox român s-au deschis la 15 martie 1811 într-o casă dintr-un cartier al Sibiului, iar ca profesor a fost numit tânărul cărturar Gheorghe Lazăr (1779-1823). În 1814, episcopul Vasile Moga (1811-1845) a chemat de la studii din Viena pe nepotul său, Moise Fulea, pe care l-a numit profesor la „cursurile de preoţie“ de la Sibiu, unde a predat până în anul 1849 Cântările bisericeşti, Tipicul şi „Manuarea protocoalelor matriculare“ (noţiuni de administraţie bisericească). Moise Fulea a fost „cel mai activ militant pentru ridicarea poporului prin învăţătură, respectiv prin carte. Circulare, apeluri, ameninţări, inspecţii, amenzi, comparaţii cu alte popoare au fost procedee folosite de Moise Fulea pentru ca dascălii să-şi facă datoria, părinţii să-i plătească pe dascăli, copiii să frecventeze şcoala, poporul să prospere. Din textul circularelor pe care le-a adresat protopopilor se desprinde hotărârea fermă a acestui dascăl pentru luminarea neamului românesc. În circulara pe care a adresat-o la 23 septembrie 1820, Moise Fulea i-a scris protopopului Iosif Ighian al Zlatnei că, de când este „întru această slujbă de la prea înalt loc orânduit“, a îndemnat pe protopopi „ca să poruncească subordonaţilor preoţi ca şi Sfinţiile lor însuşi să îndemne şi să dojenească pe preoţii şi credincioşii noştri şi cu cuvântul şi cu fapta întru urmarea prea înaltelor milostive orânduieli, să facă rând în tot satul unde iaste preot de casă, de şcoală, de dascăl şi de plată la dascăl şi să să deprindă în temeiurile credinţii şi a năravurilor bune, adică să să înveţe creştini buni şi oameni de omenie“. Amintindu-i de situaţia deficitară a învăţământului din Protopopiatul Zlatna, în care „pănă acum necum să mai fie ridicat şi întralte sate din acest Protopopiat şcoale şi să fie învăţat pruncii legea şi credinţa, dară încă nici cele pomenite nu

s-au ţinut“, Moise Fulea şi-a exprimat speranţa că „poate doară să vor îndemna mai bine cei noi Preoţi, care cu mult mai bine ştiu ce plăteşte şcoala ca cei bătrâni“ şi dă cuvenitele sfaturi pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în condiţii optime.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!