Istoria creştinismului (MCCLVII): Filantropia în Transilvania (VI)

Cezar ţăbârnă, 01 Iulie 2009

Din „Telegraful Român“ aflăm că în Transilvania a funcţionat „Asociaţia religioasă Anastasia Şaguna“, înfiinţată la iniţiativa mitropolitului Nicolae Bălan al Transilvaniei, care avea drept scop „completarea educaţiei religioase, morale, naţionale, culturale şi sociale a tinerelor fete din sat, din fabrică şi din şcoală“. Rostul acestei asociaţii în şcoli era să lupte împotriva feminismului (înţeles ca masculinizarea femeii), „căutând să formeze viitoarele soţii şi mame de intelectuali, potrivit convingerii că femeia a fost emancipată odată pentru totdeauna la Buna Vestire, în peştera Betleemului, la picioarele Crucii şi în dimineaţa Învierii, când o femeie, Maria Magdalena, a strigat pentru întâia oară: „Hristos a înviat“. Această asociaţie avea, prin statut, şi preocupări filantropice. Astfel, la punctul e din statut, privitor la lucrarea socială, întâlnim obiectivele sociale propuse de asociaţie: organizarea operei de asistenţă socială; îndrumări gospodăreşti: curăţenia, pregătirea mâncării etc.; dezvoltarea industriei casnice; organizarea unui prim ajutor medical, strângerea plantelor de leac; îndrumări în ceea ce priveşte igiena; îngrijirea copiilor plecaţi la muncă; înfiinţarea leagănului de copii; apropierea între oameni de diferite trepte sociale, prin propovăduirea şi trăirea învăţăturii că în faţa lui Dumnezeu suntem toţi egali ş.a. Acelaşi ziar ne oferă mai multe informaţii despre pro-tecţia orfanilor. De pildă, dintr-un număr consacrat „Congresului societăţii «Ocrotirea orfanilor»“ aflăm că, deşi această societate avea drept obiect exclusiv ocrotirea orfanilor de război, în momentul desfăşurării lucrării congresului, aceasta avea un număr de „60 orfelinate proprii şi 15 subvenţionate“, care adăposteau „peste 5.000 orfani de război de ambii părinţi şi lipsiţi cu desăvârşire de orice mijloace şi sprijin“. Din acelaşi ziar aflăm că „numărul orfanilor recensaţi în toată ţara de organele societăţii“ era „de peste 360.000, dintre care aproape 100.000 de orfani sunt ocrotiţi în orfelinate şi la domiciliu, prin pensii, tutele, instrucţiune şi asistenţă medicală“.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!