Istoria creştinismului (MCLXI): Diaspora Bisericii Ortodoxe Române (XIX)

Cezar ţăbârnă, 06 Ianuarie 2009

Biserica Ortodoxă Română are o puternică diasporă în Statele Unite ale Americii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi este o eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, cu care îşi păstrează unitatea de credinţă apostolică la nivel dogmatic, canonic şi liturgic. Această relaţie este definită de Decretul nr. 10219 al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1 noiembrie 1930, în decizia Sinodului Permanent din 12 iulie 1950 şi în hotărârea Sesiunii Plenare a Sfântului Sinod din 12 decembrie 1974. În Statutul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America se stipulează: „Fiind în deplină comuniune canonică şi eclezială cu Biserica Ortodoxă Română, precum şi cu eparhiile celorlalte Biserici Ortodoxe cu jurisdicţie canonică în America de Nord şi de Sud, Arhiepiscopia este «membră fondatoare» a Conferinţei Permanente a Episcopilor Ortodocşi Canonici din America (SCOBA), singurul for recunoscut pentru relaţiile interortodoxe în America, inclusiv privind problema unităţii administrative a Ortodoxiei în cele două Americi, Arhiepiscopul fiind membru cu drept de vot al acesteia. În calitate de unic organism de continuitate canonică şi spirituală cu Biserica Ortodoxă Română, Arhiepiscopia are dreptul exclusiv de a recunoaşte instituţiile bisericeşti ale creştinilor ortodocşi de origine română care se află în limitele jurisdicţiei sale şi de a folosi sintagma «ortodox român» drept calificativ sau titlu oficial. Arhiepiscopia îndeamnă pe toţi credincioşii români ortodocşi, clerici şi mireni, să caute şi să păstreze unitatea canonică, spirituală şi administrativă în cele două Americi, conform Tradiţiei Bisericii Ortodoxe“. Lucrarea misionară a Arhiepiscopiei este să înfiinţeze şi să întărească comunităţile de credincioşi ortodocşi prin propovăduirea Evangheliei lui Hristos, împărtăşirea harului membrilor săi prin Sfintele Taine şi prin asistenţa în nevoile lor pastorale şi sociale. În calitate de comunitate care îşi are rădăcinile în izvoarele ortodoxiei româneşti, Arhiepiscopia este şi cea care păstrează cultura şi limba română, împreună cu tot ceea ce este bun şi sfânt în viaţa poporului român, fiind, în acelaşi timp, conştientă de vocaţia ei divină de a fi lumină pentru toţi cei care caută mântuirea, nu numai pentru românii emigranţi în cele două Americi, ci şi pentru generaţiile următoare şi pentru cei care au venit în sânul comunităţii române prin căsătorie sau convertire.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!