Istoria creştinismului (MCXVIII): Biserica Ortodoxă Polonă (I)

Cezar ţăbârnă, 08 Noiembrie 2008

Ca urmare a dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, după Primul Război Mondial (1914-1918), a luat fiinţă Republica Polonă. Patriarhul Tihon al Moscovei (1917-1925) a acordat Bisericii Ortodoxe din Polonia, prin scrisoarea din 14/27 septembrie 1921, o autonomie largă, puţin deosebită de autocefalie. La 5 octombrie 1921, acelaşi patriarh a numit pe Gheorghe Iarosewski, fostul arhiepiscop de Minsk şi Turovsk, exarh în Polonia. Însă Biserica Ortodoxă din Polonia dorea o autocefalie completă şi de aceea ea s-a adresat Patriarhiei Ecumenice. La 8 februarie 1923, mitropolitul Gheorghe Iarosewski a fost asasinat de un arhimandrit fanatic, iar în locul lui a fost ales ca mitropolit Dionisie Valedinschi, în timpul căruia Biserica Ortodoxă din Polonia a dobândit autocefalia din partea Patriarhiei de Constantinopol. Tomo-sul de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Polone a fost acordat de patriarhul ecumenic Grigorie VII (1923-1924), la 13 noiembrie 1924. La 17 septembrie 1925, la Varşovia, s-a proclamat în mod solemn autocefalia Bisericii Ortodoxe Polone. După terminarea celui de-al II-lea Război Mondial (1939-1945), a luat fiinţă, în 1945, Republica Populară Polonă. Ucraina occidentală sau Galiţia, care aparţinuse Poloniei, şi Rusia Subcarpatică (Podcarpatia, care fusese încadrată la Cehoslovacia) au intrat, din 1945, în componenţa Uniunii Sovietice. Ucrainenii ortodocşi din aceste provincii au intrat, ca atare, sub jurisdicţia Mitropoliei Kievului. La 8-10 martie 1946, în timpul arhipăstoririi patriarhului Alexei al Moscovei (1945-1971), ucrainenii uniţi cu Roma din Ucraina occidentală sau Galiţia, în 1595, la Brest-Litovsk, s-au întors în sânul Bisericii Ortodoxe, trecând sub jurisdicţia Mitropoliei Kievului. De asemenea, ucrainienii uniţi cu Roma din Rusia Subcarpatică (Podcarpatia) prin sinoadele de la Ujhorod (Ungvar) din 24 aprilie 1649 şi 15 ianuarie 1652, apoi în sinoadele de la Muncaci din 1690 şi 1691, în urma alipirii Podcarpatiei, în 1945, la Ucraina, s-au întors la Ortodoxie în august 1949, intrând sub jurisdicţia Mitropoliei Kievului.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!