Reportaj
La Biserica Amzei se restaurează pictura

La Biserica Amzei se restaurează pictura

Ioan Buşagă, 04 Februarie 2011

Biserica "Sfântul Nicolae" din apropierea Pieţei Amzei este una dintre cele mai reprezentative monumente de artă eclesiastică din Bucureşti. Biserica Amzei, cum este cunoscută, a fost construită la începutul secolului al XX-lea în stilul neobizantin şi se află în prezent în lucrări de restaurare a picturii.

Actuala Biserică "Sfântul Nicolae" de pe strada General Christian Tell, din apropierea Pieţei Amzei, a fost construită pe locul unei biserici mai vechi, cu acelaşi hram, ctitorie a colonelului Nicolae Dărăscu şi a nepotului său, vistiernicul Amza Năiescu. Istoria vechii biserici începe din anul 1807, când colonelul Nicolae Dărăscu, grav bolnav, şi-a lăsat prin testament moştenirea nepotului său, Amza Năiescu, cu o singură condiţie: să construiască o biserică pe proprietatea sa din centrul Bucureştiului, cu hramul "Sfântul Ierarh Nicolae", Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ocrotitorul său spiritual. "La scurt timp după semnarea testamentului, Nicolae Dărăscu a murit, dar în următorii trei ani biserica a fost construită sub atenta supraveghere a vistiernicului Amza Năiescu. După finalizarea lucrărilor, biserica a fost târnosită în cinstea praznicului Bunei-Vestiri şi al Sfântului Ierarh Nicolae. Vechea biserică a avut dimensiuni mai mici decât actualul sfânt lăcaş şi cu o singură turlă pe naos. Cheltuielile aferente sfântului lăcaş au depăşit suma moştenită de la unchiul său, ceea ce l-a determinat pe nepot să folosească întreaga sa agoniseală, la care s-a adăugat şi zestrea soţiei sale Dobriţa, născută Dărăscu. Acest sacrificiu s-a aflat abia în anul 1832, după moartea lui Amza Năiescu, atunci când a fost citit testamentul lăsat urmaşilor săi. Epitropia bisericii, familia şi enoriaşii au hotărât ca sfântul lăcaş să se numească "Biserica Amzei", denumire sub care continuă să fie cunoscută şi astăzi", a precizat părintele Stelian Lupuşor.

Pentru suplimentarea fondurilor necesare parohiei în vederea cheltuielilor de întreţinere a edificiului în anul 1845 s-au construit în jurul bisericii 15 prăvălii cu locuinţe. În anul 1846 au fost executate lucrări de restaurare din cauza degradărilor provocate de un incendiu şi au fost adăugate şi două turle mici deasupra pronaosului. "Potrivit pisaniei actualei biserici, în anul 1875 biserica a fost din nou restaurată cu bani din fondul Epitropiei, iar între anii 1898 şi 1901, în timpul mitropolitului primat Iosif Gheorghian, a fost reclădită din temelie la dimensiunile măiestoase de astăzi. Impozantul edificiu a fost construit după planurile arhitecţilor Alexandru Săvulescu şi Dimitrie Dobrescu. Lucrările de pictură au fost executate de profesorul Umberto Marchetti, iar sfinţirea bisericii a avut loc în ziua de 21 octombrie 1901, când a primit şi cel de-al treilea hram, şi anume: "Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena"", a mai subliniat părintele Stelian Lupuşor.

Monument istoric din 2005

Biserica "Sfântul Nicolae"-Amza, declarată monument istoric din anul 2005, este o clădire monumentală, realizată în stil neobizantin lucrată cu multă fineţe arhitectonică, cu multe ornamente din piatră şi zinc. Este zidită în plan treflat, cu trei turle, înaltă şi zveltă, arhitectul dovedind un înalt simţ artistic în stabilirea proporţiilor. Acest monument istoric, poate unic din Bucureşti, este foarte bogat în ornamente, cu decoraţii exterioare foarte interesante. Intrarea se face prin trei uşi mari din stejar frumos sculptate cu înflorituri. În interior, pardoseala este din mozaic policrom, de o eleganţă şi frumuseţe care te încântă. De asemenea, înălţimea bolţilor şi a cupolei centrale, iar arcadele şi stâlpii interiori arată influenţa stilului Renaşterii. Biserica Amzei a avut o filie, "Sfântul Ionică Moldoveni", care se afla lângă fostul Palat Regal şi care a fost dărâmată. Pe locul ei a fost construit Ateneul Român. În biblioteca Bisericii "Sfântul Nicolae" au fost 73 de cărţi liturgice româneşti, slavone, slavo-române şi greceşti de mare valoare, care au fost donate în 1959 Bibliotecii Sfântului Sinod.

Biserica diasporei româneşti

În prezent, la Biserica "Sfântul Nicolae" - Amza se efectuează lucrări de restaurare a picturii. "Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel lucrăm în aceste momente la restaurarea picturii, lucrări executate de pictorul Mihail Bârhală. După ce vor fi finalizate lucrările de pictură, vor continua lucrările de execuţie a vitraliilor, care au o valoare deosebită, a catapetesmei şi a tot mobilierului, care sunt din lemn de stejar", a menţionat părintele Lupuşor. Părinţii slujitori de la Biserica Amzei ajută mai multe familii care se confruntă cu dificultăţi financiare. "Sprijinim financiar mai multe familii care au diverse probleme materiale. Spre exemplu, ajutăm o familie cu cinci copii cu handicap major, adică sunt bolnavi de schizofrenie. De asemenea, în parohia noastră sunt mai mulţi bătrâni care au nevoie de un sprijin trupesc şi sufletesc. Astfel, le facem cumpărăturile şi îi asistăm din punct de vedere religios ori de câte ori este nevoie", a spus diaconul Ioan Frunţeanu. Biserica Amzei a încheiat un parteneriat cu Liceul Teoretic "George Călinescu", Şcoala Generală Nr. 5 "Corneliu M. Popescu" şi cu grădiniţele din parohie în urma căruia se desfăşoară lecţii de cateheză cu copiii şi cu tinerii în cadrul proiectului catehetic naţional "Hristos împărtăşit copiilor!". În cadrul lecţiilor de cateheză, a precizat părintele Stelian Lupuşor, se aduce în actualitate mesajul Evangheliei şi se explică Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe. Răspunsurile liturgice sunt date de un cor profesionist format din 33 de membri. "Corul bisericii noastre este intitulat "Nihil sine Deo". Este compus din 33 de profesionişti care au activitate pe scenele Operei Române din Bucureşti. Pentru activitatea depusă la biserică, corul este susţinut material de familia Roxana-Magdalena şi Dumitru Georgescu-Ciuclea", a precizat diac. Ioan Frunţeanu.

Biserica "Sfântul Nicolae" - Amza este cuprinsă în circuitul turistic al Bucureştiului. Ea mai este cunoscută drept biserică a diasporei române datorită prezenţei în zonă a Direcţiei Generale de paşapoarte, aici venind să se roage românii care vor să emigreze.

" Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel lucrăm în aceste momente la restaurarea picturii, lucrări executate de pictorul Mihail Bârhală. După ce vor fi finalizate lucrările de pictură, vor continua lucrările de execuţie a vitraliilor, care au o valoare deosebită, a catapetesmei şi a tot mobilierului, care sunt din lemn de stejar."

Preot Stelian Lupuşor


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!