Licitație la Parohia Udricani

15 Noiembrie 2017

Parohia „Sfântul Nicolae” Udri­cani cu sediul în București, str. Iuliu Barasch nr. 14, sect. 3, organizează procedură de achi­ziție lucrări proiectare + execuția conform autorizației de construire nr. 228/1513355/ 1470243/­2017 pentru ansam­­blul de clădiri „Așeză­mintele Udricani”. Documentația de atribuire se poate consulta la sediul parohiei din strada Iuliu Barasch începând cu data de 17.11.2017, între orele 10:00 și 18:00. Ofertele se vor depune la Arhiepiscopia Bucureștilor într-un exemplar original până la data de 23.11.2017. Deschiderea ofertelor se va face în aceeași zi, la ora 13:00.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!