Limitarea rezistenţei la antibiotice

Mariana Bahcevan, 10 Martie 2017

Un proiect pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății (MS) prevede înființarea unui Comitet Naţional Multisec­torial pentru limitarea rezistenţei microbiene la antibiotice, struc­tură tehnică fără personalitate juridică, în coordonarea MS. Așadar, scopul acestei entități este acela de elaborare şi mo­nitorizare a aplicării strategiei de limitare a creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice şi răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional. Comitetul director ar urma să fie format din reprezentanți ai MS, Ministerului Agriculturii şi Dez­voltării Rurale, Ministerului Mediului, Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei, Institutului Naţional de Sănătate Publică, Institutului Naţional de Boli Infec­ţioase „Matei Balş”, Agenţiei Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţiei Naţionale a Medica­men­tului şi Dispozitivelor Medicale, Colegiului Farmaciştilor din România. De asemenea, vor mai face parte reprezentanţi ai Cole­giului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Veterinari din România, reprezentanţi ai organi­zaţiilor profesionale, ai unor orga­nizaţii neguverna­mentale interesate în domeniu, ai altor instituţii şi agenţii, dar şi repre­zentanţi ai asociaţiilor de pacienţi.

 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!