Oltenia
Liturghie arhierească la Mănăstirea Popânzălești

Liturghie arhierească la Mănăstirea Popânzălești

Doru Marcu, 19 Iunie 2018

În cea de-a 3-a Duminică după Pogorârea Sfântului Duh, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Popânzălești. Aşezat în apropierea orașului Craiova, cinstitul aşezământ monahal este ctitoria Sfântului Ierarh Calinic.

Câteva zeci de credincioşi au venit la rugăciune în Mănăstirea „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din localitatea Popânzăleşti, judeţul Dolj. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de IPS Părinte Mitropolit Irineu, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La finele slujbei euharistice, Mitropolitul Olteniei a rostit un cuvânt de învăţătură, tâlcuind pericopa evanghelică duminicală.

„Ochiul conștiinței”

Mesajul evanghelic (din Evanghelia de la Matei, capitolul 6, versetele 22-33) a vorbit despre „grijile vieții”. În predica sa, IPS Irineu a ținut să puncteze anumite aspecte care trebuie amintite și mai ales împlinite. În primul rând, IPS Părinte Irineu a vorbit despre „ochiul conștiinței”, care este darul omului de la Dumnezeu și care ajută ca sufletul și trupul omului să atingă desăvâr­și­rea. „Acest ochi duhovnicesc, cu putere de judecată, se află în interiorul adânc al omului și are ca rol îndepărtarea păcatului sau a patimii omenești, pentru ca puterea lui Dumnezeu să lucreze. De cele mai multe ori, în iconografia creștină, acest ochi al conștiinței este reprezentat ca ochiul atotvăzător sau ca ochiul providenței divine. În același timp, pentru ca el să lucreze are nevoie de lumina sau luminarea de la Dumnezeu. Fără lumină, ochiul nu vede, după cum fără lumina fizică ochiul trupului nu vede, iar acest lucru îl experimentăm în fiecare noapte din viața noastră.”

„Slujirea lui Dumnezeu”

Al doilea lucru accentuat de IPS Irineu în cuvântul de învățătură s-a referit la „slujirea lui Dumnezeu”, ca o datorie firească a omului născut pentru Împărăția cerurilor. „Această dreaptă slujire a lui Dumnezeu este opusă slujirii celui rău, care prin nedreptate-l robește pe om spre cele materiale. A sluji lui Dumnezeu înseamnă a fi cu Dumnezeu și a rămâne cu El. Omul se desăvârșește pe verticală și nicidecum pe orizontală. Astfel, idealul cel mai de preț al creștinului trebuie să fie căutarea permanentă a lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor reprezintă silința omului care îl caută pe Dumnezeu. Pericopa evanghelică de astăzi ne îndeamnă să căutăm, mai întâi sau întâi de toate, Împărăția și dreptatea lui Dumnezeu, iar toate celelalte se vor adăuga nouă”. De asemenea, IPS Părinte Irineu a dat ca exemple vii pe sfinții Bisericii, ca aceia care s-au străduit să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea este dar al lui Dumnezeu, dar și efortul omului de a se apropria de Acesta. În încheiere, Mitropolitul Olteniei i-a îndemnat pe cre­dincioşi să mediteze la „exem­plul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pentru a căror po­menire ne pregătim cu post și rugăciune. Mărturisirea lui Hristos prin viață și prin cuvânt trebuie să rămână două coordonate permanente ale crești­nu­lui zilelor noastre și prin aceasta dragostea și credința în Dum­nezeu vor spori, până ce vom intra în Împărăția ­cerurilor, vestită de Mântuitorul Hristos în activitatea Sa pământească”.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!