Repere şi idei
Locul pe nimeni nu mântuiește, ci din fapte sunt și folosul și munca

Locul pe nimeni nu mântuiește, ci din fapte sunt și folosul și munca

13 Ianuarie 2018

Un oarecare, Valentin cu numele, fiind judecător al Ladionului, a murit. Acesta era foarte rău și lua mită și viețuia în toate neorânduielile. Iar trupul lui a fost îngropat în Biserica Sfântului Mucenic Uar. Însă la miezul nopții s-au auzit în biserica aceea glasuri și țipete. Iar păzitorii, alergând, au văzut pe cineva, cu un chip groaznic și înfricoșător, ferecând cu un lanț picioarele lui Valentin și trăgându-l, fără milă, afară din biserică, iar el striga cu jale. Păzitorii, dacă au văzut aceasta, s-au întors cuprinși de frică la locuințele lor. Iar a doua zi au deschis înaintea tuturor mormântul unde fusese pus Valentin și n-au aflat acolo trupul lui, ci, căutându-l, l-au aflat departe de biserică, aruncat într-o groapă și cu picioarele legate, precum îl trăseseră din biserică.

Drept aceea, să cunoască toți lucrul acesta, că acei ale căror păcate sunt grele și care au fapte vrednice de osândă, chiar dacă ar porunci cineva să fie îngropați în locurile sfințite, apoi din locurile acelea sfinte nu primesc nicidecum mântuire. Ci, fiind pârâți de păcatele lor, chinuri mai amare vor lua. Că locul nu mântuiește pe nimeni, ci, potrivit faptelor săvârșite, primește ori folos, ori chinuri. Deci, acestea cunoscându-le, să nu ne sârguim a așeza în biserică trupurile păcătoșilor, care nu sunt vrednici. Să ne aducem aminte de părinții cei din pustietăți, că nu în biserici zac trupurile lor, ci în locuri pustii. Că unii, adică, de strâmtoare și de lipsuri au murit, iar alții de fiare au fost mâncați, iar alții cu tot felul de nevoi s-au lipsit de viața aceasta; dar sufletele lor împreună cu îngerii se bucură, întru lumina vieții celei nesfârșite. Drept aceea, și noi să ne sârguim a avea pocăință și milostenie, blândețe și înfrânare și tot felul de fapte bune, ca să ne facem părtași vieții celei veșnice. (Cuvânt despre cei ce sunt îngropați în biserici; extras din Proloagele, vol. 1, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, p. 760)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!