Theologica
Logodna

Logodna

Logodna (cuvânt slav, care înseamnă a face făgăduinţă de căsătorie) este promisiunea reciprocă a unui bărbat şi a unei femei că vor încheia căsătoria. Biserica binecuvântează această veche datină printr-o slujbă scurtă, premergătoare nunţii sau cununiei.

Slujba logodnei se face împreună cu slujba Cununiei, înaintea acesteia. Slujba logodnei este o ierurgie, fiind aşezată înaintea Tainei Cununiei, formând astfel un tot unitar. Logodna este începutul cununiei, deoarece în ea este cuprinsă condiţia ce formează esenţa cununiei, adică un consimţământ reciproc al unui bărbat şi al unei femei pentru viaţa comună.

Slujba logodnei conţine cereri speciale pentru logodnici, două scurte rugăciuni de aşezare a inelelor, încheindu-se printr-o lungă rugăciune concluzivă.

Cele două scurte rugăciuni ale slujbei logodnei arată sensul logodnei creştine, care „asociază căsătoria cu lucrarea mântuitoare a lui Hristos, care reface unitatea dintre Dumnezeu şi omenirea căzută, prin logodirea firii omeneşti”.

Partea cea mai de seamă a slujbei logodnei e punerea inelelor în degetele de la mâna dreaptă a logodnicilor de către preot şi apoi schimbarea acestor inele de către naşi. Ele sunt semnul iubirii, al credincioşiei şi al legăturii trainice pe care o făureşte Taina Căsătoriei între viitorii soţi.

Credincioşia lui Dumnezeu faţă de făgăduinţa Sa, care este tema principală a slujbei logodnei, este exprimată în simbolismul inelelor (Facerea 41, 42; Facerea 38, 18; Daniel 6, 17; Luca 15, 22) şi în simbolismul mâinii drepte (Ieşirea 15, 26).

În slujba logodnei se aduce cinstire Bunului Dumnezeu Care revarsă binecuvântarea Sa peste cei care se pregătesc prin logodnă să primească Taina Sfintei Cununii.

Slujba logodnei şi a cununiei se face în naos, adică în mijlocul Bisericii, înaintea unei mese pe care se aşază Sfânta Evanghelie, cununiile, Sfânta Cruce, sfeşnice cu lumânări şi inelele de logodnă. Atât la logodnă, cât şi la cununie, mirii sunt însoţiţi de naşi.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!