Evanghelia zilei
Luca 8, 16-21

Luca 8, 16-21

Pr. Narcis Stupcanu, 11 Noiembrie 2017

„Zis-a Domnul: Nimeni, aprinzând făclia, nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o așază în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic tăinuit care să nu se arate și nimic ascuns care să nu se cunoască și să nu vină la vedere. Luați seama, deci, la felul cum auziți: Celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are, și ce i se pare că are se va lua de la el. Și au venit la El mama Lui și frații Lui; dar nu puteau să se apropie de El din pricina mulțimii. Și I s-a vestit: Mama Ta și frații Tăi stau afară și voiesc să Te vadă. Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama Mea și frații Mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l îndeplinesc pe el.”

Țineți lumina aprinsă, mărturisiți Cuvântul!

Sfântul Grigorie de Nyssa, Tâlcuire amănunțită la Cântarea Cântărilor, Omilia V, în PSB, vol. 29, p. 179

„Căci îndată ce primește puterea Cuvântului, se ridică și I se supune și vine aproape de lumină.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia a XV-a, VII-VIII, în PSB, vol. 23, pp. 187-188

„Hristos le spune ucenicilor Săi: Eu am aprins lumina; grija voastră este ca lumina să rămână aprinsă nu numai pentru voi, ci și pentru cei ce se vor bucura de strălucirea ei și vor fi conduși la adevăr. Bârfele și defăimările nu vor putea umbri strălucirea voastră, dacă veți duce o viață desă­vâr­șită, ca unii ce veți aduce la învățătura Mea întreaga lume. Arătați, deci, o viață vrednică de harul pe care l-ați primit; după cum harul se propovăduiește pretutindeni, tot astfel și vestea faptelor voastre bune merge împreună cu el.

Apoi, împreună cu mântuirea oamenilor, Hristos le mai dă și un alt câștig îndestulător, să-i facă să lupte și să le insufle râvnă. Dacă veți trăi drept, le spune Hristos, nu numai că veți îndrepta lumea, dar veți face ca și Dumnezeu să fie slăvit. Dar dacă veți avea o viață păcătoasă, veți duce și pe oameni la pieire și veți face ca și numele lui Dumnezeu să fie hulit.

Apostolii îl puteau întreba:

Dar cum se va slăvi Dumnezeu prin noi când oamenii ne vor defăima?

Nu vă vor defăima toți, dar chiar aceia care, mânați de invidie, vă vor defăima, și ei, în cugetul lor, vă vor admira și vă vor lăuda, așa după cum alții judecă în mintea lor pe cei cu viață stricată, deși în față îi laudă și-i lingușesc.

Ne poruncești să trăim pentru ochii lumii, pentru ambiție?

Nu, nu spun asta! Că nu v-am spus: Dați-vă toată silința ca faptele voastre să fie cunoscute de lume! Ci iată ce am spus: Să lumineze lumina voastră! Cu alte cuvinte, vă spun așa: Mare să fie virtutea voastră, îmbelșugat focul, nespusă lumina! Când virtutea voastră va fi atât de mare, e cu neputință să rămână tăinuită, chiar dacă voi veți căuta să o ascundeți. Puneți înaintea oamenilor o viață nepătată! Nu dați oamenilor nici un prilej ca să vă hulească pe bună dreptate! Și chiar de-ar fi cu zecile de mii hulitorii voștri, nimeni nu va putea umbri virtutea voastră!


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!