Repere şi idei
Lumea în schimbare

Lumea în schimbare

Tudor Călin Zarojanu, 17 Februarie 2017

După începutul anilor 1970, când am aflat că există ceva numit Clubul de la Roma, care a propus un model economic al "creșterii zero”, am devenit extrem de interesat de funcționarea a ceea ce mult mai târziu au fost botezate "think tank”‑uri, mai exact de posibilitatea ca un grup de experți: 1. Să analizeze profesionist realitatea social‑econo­mic‑politică; 2. Să facă previziuni măcar pe termen mediu; 3. Să propună soluții la problemele identificate.

Sigur, am avut ceva de aștep­tat până să aflu despre demersuri în acest sens, dar astăzi, din fericire, există asemenea organi­za­ții, cu mai puțină faimă și pre­tenții decât legendarul Club de la Roma, dar cu nimic mai puţin meritorii.

Unul dintre aceste centre de analiză, predicție și soluții este Expert Forum (E‑FOR) care prezintă anual atât un raport general, cât și rapoarte sectoriale.

Din raportul pe 2016 am aflat atât de multe lucruri interesante, încât mă voi mărgini să enumăr câteva dintre ele, fără multe comentarii.

Veștile rele

‑ Principalul pericol cu care se confruntă societatea actuală, în toată lumea, este populismul, în care‑şi dau mâna extrema stângă şi extrema dreaptă. El propovăduieşte inevitabilitatea jocului de sumă nulă, spre deosebire de teoria liberală win‑win (toată lumea poate să câștige);

‑ În lumea de azi, furia e mai convingătoare decât argumentele (sigur ați observat asta!);

‑ Populismul exploatează spaimele sociale, printr‑un discurs mizerabilist ("Totul se duce de râpă, suntem atacați din toate părțile, se dezmembrează țara!” etc.);

‑ Pe piaţa internaţională a muncii, tendinţele sunt: dispariţia jobului stabil, generalizarea free‑ lan­cer‑ului, automatizarea implicând dispariţia de joburi şi chiar profesii (dactilografă, în curând translator, în câteva decenii şofer etc.);

‑ Atacurile recente la multinaţionale sunt cvasiidentice atacurilor comuniste la adresa Planului Marshall;

‑ Comunicarea este tot mai mult invadată de ştiri false.

Atenționările

‑ O calitate umană din ce în ce mai importantă este adaptabilitatea;

‑ Presa clasică e în curs de dispariție; deja, 75% din conţinut este gratuit (dar şi nesigur!), pe internet;

‑ Reţelele de socializare funcţionează în "bule” cu autoselecţie, vorbesc între ei oameni cu aceleaşi păreri;

‑ Opinia publică funcţionează în one‑issue movements: apare o problemă, reacționează punctual; lipseşte o atitudine de ansamblu;

‑ Migraţia a crescut tocmai ca urmare a succesului combaterii sărăciei! Cei care vin în Occident au ceva bani (altfel nici n‑ar ajunge aici) şi aşteptări de viaţă occidentală; săracii migrează tot în lumea a treia;

‑ Se vor extinde tot mai mult munca pe proiecte şi modelele de tip sharing (v. taxiurile‑maşini personale).

Veștile bune

‑ Bunăstarea a crescut peste tot, chiar dacă nu la nivelul aşteptărilor;

‑ Faţă de 1989, PIB‑ul României de 2,5 ori mai mare (cu doar ½ din angajaţi şi doar 5 zile de lucru săptămânal!), exportul e de 6 ori mai mare, ponderea industriei în PIB este peste media UE, raportul salariu cu diplomă‑salariu fără diplomă (deci beneficiile educaţiei) peste media occidentală;

‑ PIB‑ul României s‑a dublat în 15 ani, lucru rar în lume şi în istorie;

‑ Spre deosebire de multe alte state europene, România nu are nici parlamentari, nici europarlamentari extremişti.

Concluzii

Lumea e în schimbare. Ba chiar, în acest moment, într‑un șir de schimbări dramatice. Unele pozitive, altele negative (cel puțin conform percepției noastre). Putem alege să ignorăm aceste schim­bări, să nu prea credem că sunt adevărate ori să zicem ceva de genul "Ei! Am trecut noi prin chestii mai dure!”. Nu cred că ar fi o atitudine înțe­leaptă. Înțelept ar fi mai întâi să ne asigurăm că știm foarte bine ce se întâmplă, iar apoi să stabilim cât din aceste schimbări le putem influența și în ce fel ne putem adapta la ele.

Asta dacă vrem să ne fie bine. Pentru că România are o șansă serioasă în acest sens!


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!