Lumina literară şi artistică

Brazda de acasă și cerul de deasupra
13 Septembrie 2015
Bolta cerului e încă plină cu îngeri. Lumină curge din ciorchini materni. Se crapă de ziuă peste sat. Un tumult magic. Casiopéea toarce liric și țese în mine o dimineață nemaivăzută. De cu sară am ascultat greierii în amurg pășind prin grădina cu...
„Ridicat-am ochii mei la munți“
16 August 2015
Imaginați-vă o seamă de poeți adunați sub semnul credinței și al dragostei de poezie recitându-și versurile. Fiecare îl ascultă cu atenție și bunăvoință pe celălalt, intrând...
P e r s p e c t i v e: Întâlnire cu poezia religioasă la Caraiman
16 August 2015
Era vremea ca după mai mult de un an de la apariția suplimentului Lumina literară și artistică o parte dintre scriitorii...
Poezia Vechiului Testament: "Neamurile văd, dar nu pricep"
16 August 2015
Mai bine este să nu ai copii, dar să ai bunătate, căci pomenirea bunătăţii este nemuritoare; şi Dumnezeu o ştie, şi oamenii o cunosc. Când este de faţă, o urmezi, şi când s-a dus, îţi pare rău după ea. Bunătatea poartă veşnică cunună, veşnic...
Fragment din romanul "Toate zilele lumii" (în lucru): De vorbă cu caii
16 August 2015
Avea o căruță cu roți de lemn Petre, cu toate că trecuse de ani buni vremea acestor căruțe. Pusese un polog de trifoi în șușleț și Fănuță stătea tolănit pe trifoi. Caii mergeau la pas, așa că se putea uita în voie la casele ce le ieșeau în...
C ă r ţ i l e p e m a s ă: Preotul Cornel Paiu - un poet în căutarea luminii Taborului
16 August 2015
În „Ziarul Lumina” din 5 iulie 2011, Dumitru Manolache publica articolul intitulat „Cornel Paiu, preotul care însumează Existentul şi Existarea”, prin care...
Cărți primite la redacție
16 August 2015
Florin Dochia, „Ferestre spre curtea interioară~ (poezie), Fundația Culturală Libra, 2015 Florentina Loredana Dalian,  „Înainte de magnolii” (roman), Ed. Tipo Moldova, 2014 Sever Negrescu, „Strigături în șoaptă” (poezie), Ed....
Interviu: „Orice ierarhie literară este discutabilă”
12 Iulie 2015
Octavian Soviany este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori români. Profesor de limba și literatura română, autor de poezie, romane,...
Întâlnire între Episcopul de Ulpia Traiana şi Episcopul de Ulpia Christiana
12 Iulie 2015
Prin puterea, lucrarea şi harul Duhului Sfânt, se întâlniră într-un prezent continuu şi mistic, în grădina de...
P o e z i e: Radmila Popovici
12 Iulie 2015
cardiac abia când a rămas
P e r s p e c t i v e: De la textualismul optzecist la generația douămiistă
12 Iulie 2015
Încercând să parafrazez titlul volumului de eseuri critice al regretatului Marin Marin, „Eseu despre textul poetic”, mi-am dat seama de riscul pe care-l presupune o incursiune, chiar şi scurtă, prin...
Poezia Vechiului Testament: „...se roagă de viaţă celui mort”
12 Iulie 2015
Deşerţi sunt din fire toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din...
C ă r ţ i l e p e m a s ă: Umor sensibil şi cu acte în regulă
12 Iulie 2015
Cu material la îndemâna oricui şi cu desă­vârşit curaj al confesiunii...
A r t ă p l a s t i c ă: Oraşul Anniei, oraşul meu
12 Iulie 2015
Forţă şi expresivitate. La o primă vedere, un univers ludic. La o privire mai...
Perspective: Cu cititul merge fest
14 Iunie 2015
Ce metamorfoză extraordinară s-ar petrece în România dacă în familii şi în şcoli li s-ar inocula copiilor, printr-o campanie deșteaptă (adică fără zurgălăi și ostentație, ci... insidios și rafinat), ideea că lectura este una dintre marile plăceri...

Arhivă ediții

Contactează-ne!