Lumina literară şi artistică

PROZĂ: Locuit de un pui de fiară
17 Septembrie 2017
Fricii și morții, deținutul Mitru Costoianu nu reuși totuși să le găsească acel „ce” comun, tranșabil acum. De aceea trebui să renunțe fie la una, fie la alta. Și renunță la moarte. Adică la cea mai la îndemână. Se retrase din calea ei, căci...
SEMNAL: Cartea ca facere și salvare
17 Septembrie 2017
„Că nu e alta mai cu folos în vieața omului zăbavă decât cetitul cărților”, ne asigură Miron Costin. Însă înaintea lui, biblicul Solomon...
POEZIE: Dorina Stoica
17 Septembrie 2017
Dorina Stoica s-a născut la 14 martie 1952, în localitatea Răchitoasa, județul Bacău.A debutat în vremea liceului în revista „Debuturi şi tradiții”, în anul 1970.Editorial, a debutat cu volumul...
CĂRŢILE PE MASĂ: Iubirea din creaţie
17 Septembrie 2017
Mirarea provoacă dorinţa de a cunoaşte, realizând o deschidere între lumea lăuntrică şi cea exterioară, între imanent şi transcendent. Când este poetică, ea...
PERSPECTIVE: Festivalul Internațional „George Enescu”, într-o nouă lumină
17 Septembrie 2017
 
I N T E R V I U: „Nu putem trăi în afara artei“
20 August 2017
Un dialog cu criticul de artă Marina Roman este o îmbogățire și o invitație la a fi mai prezent acolo unde se petrece o întâmplare culturală....
P E R S P E C T I V E: Puterea cuvântului
20 August 2017
Se afirmă adesea că puterea cuvântului este mare....
P O E Z I E: Gheorghe Simon
20 August 2017
Gheorghe Simon s-a născut la 27 martie 1950 la Mănăstirea Agapia. A fost profesor de limba franceză la Școala „Nicolae Grigorescu” din Agapia și a publicat versuri în mai...
C Ă R Ţ I L E P E M A S Ă: Non multa sed multum
20 August 2017
Cărţile pe care Vasile Szolga le-a scris până acum, fie pentru...
Un roman al realităţii româneşti
20 August 2017
Viaţa nu are un parcurs predictiv, imperturbabil. Ea este, neprevăzut, influenţată de factori (interni, exteriori) care o...
„Permanent port în geantă o carte creștină și în gând o metaforă”
16 Iulie 2017
Dumitru Manolache este atât jurnalist, cât și scriitor, fiind autorul mai multor volume de proză și publicistică, romanele sale apărute în ultimii ani atrăgând atenția criticii și a altor...
Proză: Umbre
16 Iulie 2017
Când mă gândesc la perioada aceea, o văd ca pe o gaură neagră a existenţei mele. Îmi era indiferent ce se întâmplă, dacă trăiesc sau nu. Aşa că Revoluţia m-a găsit şi pe mine în stradă. În anul acela, ne-au dat vacanţă câteva zile...
Să jefuiești cerul cu dragostea ta
16 Iulie 2017
Dacă nu ți se dă libertatea de a învia cuvântul, toate se vor cufunda în beznă. Libertate asumată însă. Albina adună în medie, într-o viață, 42 de zile, 10 g de miere pentru...
Poezie: Emil Iulian Sude
16 Iulie 2017
Emil Iulian Sude este născut la 6 septembrie 1974, în Bucureşti. A debutat cu volumul de poezie "Scărarul", Ed. Grinta, 2014, cu referinţe critice de Nora Iuga. A mai publicat volumul de poeme "Chiar Nu", Ed....
Cărţile pe masă: Un anotimp arzător
16 Iulie 2017
 O lume aflată sub un asalt misterios, venit - nu se ştie - dinăuntru, din afară?, înlăturând bariere, dezvelind o realitate hieratică, aceasta este impresia dominantă a...

Arhivă ediții

Contactează-ne!