Theologica
Maica Domnului şi propovăduirea Evangheliei mântuirii

Maica Domnului şi propovăduirea Evangheliei mântuirii

Sfânta Fecioară Maria este Născătoarea de Dumnezeu pentru că din ea Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat firea omenească şi în felul acesta o cunoaştem şi noi ca Maică a lui Dumnezeu.
Cultul Bisericii noastre este structurat pe o scară ierarhică bine determinată: adorare pentru Preasfânta Treime, supravenerare (supracinstire) pentru Maica Domnului şi venerare (cinstire) pentru sfinţi, Sfânta Cruce, sfinţii îngeri şi sfintele moaşte. Fecioara Maria a fost aleasă de Dumnezeu Însuşi pentru a-L naşte pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Această alegere este o dovadă că Dumnezeu i-a acordat o cinstire fără egal, temei logic şi firesc pentru a o cinsti şi noi, oamenii, în chip deosebit.

După Învierea şi Înălţarea Domnului Hristos la cer, Maica Domnului a rămas mângâierea şi alinarea întregii Biserici. Ea se află în mijlocul Bisericii, al comunității credincioșilor, dăruind tuturor ajutorul ei.

Sfântul Grigorie Palama menţionează trei slujiri şi lucrări specifice ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În primul rând, cunoaştem că mărirea ei, care s-a împlinit prin Naşterea Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, era mai presus de „nevoinţa cea mai plină de râvnă şi care se putea lucra în multe chipuri”. Dar Preasfânta Fecioară, cu toate că dobândise mare har de la Dumnezeu, a dus o viaţă de aspră nevoinţă după Înălţarea lui Hristos la ceruri.

În al doilea rând, se ruga pentru toată lumea şi se îngrijea de feluritele nevoi ale acesteia, după cum menţionează în acest sens Sfântul Grigorie Palama, „prin rugăciunile ei grabnice pentru toată lumea deopotrivă”.

În al treilea rând, Maica Domnului era sprijinul şi mângâierea Sfinţilor Apostoli care propovăduiau Evanghelia la toată zidirea. Şi scrie Sfântul Grigorie: „Prin îndemnurile şi poveţele ei către dumnezeieştii propovăduitori care mergeau până la marginile lumii, Maica Domnului era sprijin şi mângâiere pentru toţi, fiind văzută şi auzită, şi împreună-lucrând în orice chip la propovăduirea Evangheliei”.

Odată cu adormirea ei, Maica Domnului este în cer pururea rugătoare pentru tot neamul omenesc şi pentru fiecare dintre noi în parte, către Fiul ei Domnul nostru Iisus Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!