Theologica
Mamona sau duhul lumii acesteia

Mamona sau duhul lumii acesteia

În Evanghelia de la Matei, capitolul 6, versetele 22‑33, Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte despre grijile vieții. De fapt, este o parte din Predica de pe munte rostită la începutul activității Sale me­sianice de Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 24 din capitolul 6 al acestei pericope evanghelice de la Matei se remarcă ca o para­digmă a omului zilelor noastre, deoarece Hristos spune: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona” (Mt. 6, 24). Întrebarea oricărui cititor al textului de mai sus este, în mod logic, cine este mamona? Răspunsul îl găsim în sinteza comentariilor patristice a pericopelor evanghelice din cursul anului bisericesc, cunoscută sub numele „Cazania”. Referin­du‑se la acest verset, aflăm din această carte că „mamona este un cuvânt sirian, care înseamnă bo­găție, vistierie cu bani câștigați în mod necinstit. Asemenea bani sunt socotiți de poporul nostru ochiul dracului, când se spune că banul este ochiul dracului, fiindcă banii sunt prima ispită a diavolului pentru oameni”.

Pornind de la această explicație a cuvântului mamona, putem foarte ușor identifica starea de lucruri a societății consumiste în care trăim. Duhul lui mamona în zilele noastre este atât de răs­pândit în toate straturile societă­ții, încât pare că se identifică cu aceasta. Lumea în care trăim își înțelege existența prin prisma profitului prin orice mijloc fără a mai ține seama de reperele mora­lei creștine. De aceea, omul de astăzi este pus în fața unei alegeri tranșante și definitorii pentru existența sa veșnică: Dumnezeu sau lumea aflată sub duhul lui mamona? Unii vor spune că poți să fii și cu Dumnezeu, și cu duhul lumii. Răspun­sul pentru aceștia este foarte clar în textul prezentat mai sus de la Matei, capitolul 6, versetul 24, că nu poți sluji la doi stăpâni.

De aceea, astăzi mai mult ca oricând, cei care aleg să Îi slujească cu toată ființa lui Dumnezeu sunt adevărați mărturi­sitori ai credinței în timpul când oamenii trăiesc sub imperiul hedonismului și al că­pătuielii indiferent de consecințe.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!