Lumina educaţiei
Conf. univ. dr. Adrian Lemeni

Mărturisire și viață prin învățământ

Suplimentul Lumina Educației a apărut într-un context determinat de promovarea importanței și a statutului învățământului religios din România, în condiţiile generate de exprimarea explicită a acordului părinților sau elevului major pentru studiul disciplinei Religie.

În acel context specific a fost valorificată și materializată efectiv cooperarea dintre Biserică, Familie și Școală, prin implicarea nemijlocită a slujitorilor Bisericii (ierarhi, preoți și credincioşi), prin mărturisirile cu impact semnificativ ale unor specialiști din diferite domenii (a fost o ocazie de conștientizare a forței mărturisitoare a laicatului), prin implicarea jertfelnică a părinților (un catalizator deosebit fiind APOR - Asociația Părinți pentru Ora de Religie) și prin angajarea slujitorilor Școlii (în mod special a profesorilor de religie).

Deși a apărut în contextul respectiv, marcat de provocări semnificative la adresa învățământului religios, suplimentul Lumina Edu­ca­ției a avut o motivație programatică mai cuprinzătoare: de a mărturisi vocația specifică a învăță­mântului, în mod particular cel teologic și religios, și de a promova menirea fundamentală a Școlii în condiţiile societăţii actuale.

Lumina Educației și-a propus dintru început și cred că este important să continue pe linia asumării a două coordonate majore: dimensiunea mărturisitoare și exprimarea viului, a luminii edificatoare pentru viață, specifice unui învă­țământ care, înainte de informaţii, competențe și abilități, pune accentul pe caracterul formativ - de formare și de consolidare a unor caractere puternice, astfel încât generațiile actuale de copii și tineri să fie pregătite să răzbată în viață.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!