Medicii de familie vor putea avea și puncte secundare de lucru

Otilia Bălinișteanu, 09 Noiembrie 2018

Săptămâna aceasta a fost adoptată, în Senat, o propunere legislativă care statuează dreptul medicilor de familie de a fi titularii unui cabinet, dar şi ai unui punct secundar de lucru.

Noua lege înglobează, de fapt, Decizia nr 8/2013 a Colegiului Medicilor din România, care acordă dreptul de a deschide mai multe puncte secundare de lucru în localităţile unde nu funcţionează alt cabinet medical în specialitatea medicină de familie, cu posibilitatea prestării serviciilor peste norma de bază a medicului, în limita a cel puţin 10 ore pe săptămână, fără obligativitatea de a angaja un alt medic de familie.

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că propunerea legislativă care fixează aceste noi reglementări era necesară, în condițiile unui deficit de medici de familie, „mai ales în mediul rural şi în localităţile urbane mai slab dezvoltate economic, cu populaţie restrânsă şi în continuă scădere, în zone îndepărtate de aglomeraţiile urbane, şi luând în calcul faptul că numărul şi dotarea cabinetelor de medicină de familie din aceste zone este necorespunzătoare şi nici nu există momentan posibilitatea atragerii de noi medici de familie dornici să‑şi deschidă cabinet”.

Propunerea legislativă va fi dezbătută și de Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!