Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Praznicul Bobotezei în Bucureştiul de altădată
05 Ianuarie 2010
Botezului Domnului este unul dintre praznicele importante din calendarul bisericesc. Încă din perioada medievală, călătorii străini prin Ţările Române notau cum slujitorii bisericeşti şi credincioşii participau la un ritual public de sfinţire a...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Gavril Bănulescu-Bodoni şi Seminarul teologic din Chişinău
04 Ianuarie 2010
Gavril Bănulescu-Bodoni este, probabil, ierarhul român cu cea mai controversată biografie. În contextul prezenţei tot mai accentuate a ruşilor în spaţiul românesc, el a fost unul dintre cei care au pactizat cu aceştia şi care, în 1812, aveau să...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Cretzulescu de altădată
30 Decembrie 2009
Este una dintre bisericile reprezentative ale Bucureştilor. A fost ridicată între 1720-1722 de către boierul Iordache Creţulescu şi soţia sa, Safta, una dintre fiicele domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. Locul ctitoriei a fost ales la...
Memoria Bisericii în imagini: Agapia Veche sau istoria celor şapte biserici
29 Decembrie 2009
Schitul Agapia Veche este situat la 2 km mai sus de marea mănăstire de maici de la Agapia. Originile aşezământului Agapia Veche datează din sec. al XIV-lea, când un părinte monah, Agapie, se ruga prin aceste părţi din munţii Neamţului. Treptat,...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul teologic din Galaţi
28 Decembrie 2009
În urma cedării sudului Basara0biei după pacea de la Berlin din 1878, Seminarul teologic de la Ismail, care funcţiona din 1864, era mutat la Galaţi, împreună cu sediul Episcopiei Dunării de Jos. Iniţial, seminarul a funcţionat în mai multe clădiri...
Marea lavră a Tismanei, de la primul la ultimul stareţ
27 Decembrie 2009
„Mănăstirea este bine pregătită pentru o rezistenţă înverşunată. În adevăr, ea nu mai are seamăn nici în această ţară, nici în alta, prin frumuseţea locului şi a aşezării, prin mulţimea apelor sale şi întărirea naturală pe care o are, ajutată...
Memoria Bisericii în imagini: Tutana - o mănăstire argeşeană
24 Decembrie 2009
Poate puţin cunosc sau au auzit despre Mănăstirea Tutana, situată la 20 km de Curtea de Argeş. Având hramul Sf. Atanasie de la Muntele Athos, începuturile acestei mănăstiri pot avea legătură cu evlavia voievodului muntean Vladislav Vlaicu...
Memoria Bisericii în imagini: Duhovnicii Ortodoxiei româneşti din secolul al XX-lea: părintele Vichentie Mălău
23 Decembrie 2009
S-a născut la 28 noiembrie 1887, în comuna Stăniţa, judeţul Neamţ, fiind botezat cu numele de Vasile. Când avea numai şapte ani, părinţii săi au intrat în viaţa monahicească, el mergând cu tatăl său la Mănăstirea Secu. În 1895, împreună cu tatăl...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Florea Mureşanu mărturisitorul
22 Decembrie 2009
Era un clujean născut pe la 1907 într-o familie de ţărani neştiutori de carte. A urmat şcoala primară în satul natal, şcoala secundară din Dej, apoi cursurile Academiei teologice ortodoxe din Cluj. În paralel cu studiile superioare, tânărul...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul Teologic Central din Bucureşti
21 Decembrie 2009
A fost înfiinţat în urma legiuirilor date de Obşteasca Adunare de la 1834 pentru organizarea unui învăţământ care să pregătească pe viitorii slujitori ai Bisericii. În aceste condiţii, la Bucureşti era legiuit un „seminar central la Sfânta...
O călătorie nedorită: Patriarhul Nicodim Munteanu la Moscova
20 Decembrie 2009
După al Doilea Război Mondial, la cererea puterii sovietice, autorităţile române au făcut presiuni intense la adresa patriarhului Nicodim de relansare a relaţiilor bisericeşti româno-ruse după întreruperea survenită de măsurile antireligioase...
Memoria Bisericii în imagini: Liviu Galaction Munteanu - profesorul mărturisitor
19 Decembrie 2009
Născut la 16 mai 1898 într-o familie de învăţători, Liviu Galaction Munteanu era originar din localitatea Cristian, judeţul Braşov. S-a format ca teolog la Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov şi la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, apoi la...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Sebastian Rusan - finul lui Petru Groza, dar şi duşmanul comuniştilor
18 Decembrie 2009
Născut la 22 septembrie 1884, într-o familie modestă de ţărani din Secăşel, de pe Târnave, a urmat liceul din Blaj, apoi Institutul Teologic Andreian din Sibiu. A fost hirotonit în Crăciuneşti, un sat de munte din judeţul Hunedoara, unde oamenii...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Zlătari din Bucureşti
17 Decembrie 2009
Situată pe Calea Victoriei în apropierea Muzeului Naţional de Istorie şi CEC, Biserica Zlătari îşi are începuturile încă din vremea domnitorului Matei Basarab. În timpul acestui mare voievod, Elena, fata lui Radu vodă Şerban, mama Cantacuzinilor...
Memoria Bisericii în imagini: Mănăstirea Frăsinei -Athosul românesc
16 Decembrie 2009
La circa 23 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, într-o zonă muntoasă este situată Mănăstirea Frăsinei, cunoscută drept Athosul românesc. Istoria acestui aşezământ monahal începe din 1720, cu monahii Ilarion şi Ştefan, pentru ca, în 1763, schitul să...

Arhivă ediții

Contactează-ne!