Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Ierarhul Nicodim Munteanu, la început de patriarhat
22 Martie 2010
Decesul patriarhului Miron Cristea, survenit la 6 martie 1939, s-a ivit în contextul politic bulversat din România, dar şi în împrejurările internaţionale tulbure. După criza dinastică declanşată la moartea regelui Ferdinand (1927), cu soluţia...
Memoria Bisericii în imagini: Mănăstirea Antim, un stâlp al Ortodoxiei româneşti
19 Martie 2010
Un capitol aparte din activitatea Mitropolitului Antim Ivireanu este indiscutabil mănăstirea ridicată de el, între 1713 şi 1715, în apropierea dealului pe care se afla noul sediu al Mitropoliei Ungrovlahiei din Bucureşti. Deşi era de origine...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Petre Focşăneanu, mărturisitorul
18 Martie 2010
Născut în 1914, la Podu Turcului, din ţinutul Bacăului, Petre Focşăneanu provenea dintr-o familie de oameni simpli. Tânărul Petre a urmat Seminarul Teologic din Galaţi, apoi pe cel din Roman. Şi-a dorit mult să urmeze cursurile Facultăţii de...
Memoria Bisericii în imagini: Dragomirna lui Anastasie Crimca
17 Martie 2010
Pe locul unui schit ce va fi fost pe moşia sa de la Dragomireşti-Suceava, pe la 1602, fostul episcop al Rădăuţilor Anastasie Crimca (din vremea lui Mihai Viteazul) ridica o frumoasă biserică ce urma să fie vatră a unui loc de rugăciune...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Dometie Manolache de la Râmeţ
16 Martie 2010
Era originar din zona munţilor Pănătău, din ţinutul Buzăului, născut în 1924 într-o familie de oameni simpli, muncitori. Fiind cu dragoste de carte, atunci părinţii l-au înscris la Seminarul Teologic din Buzău, pe care l-a absolvit în 1945 ca şef...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Enei din Bucureşti
15 Martie 2010
Pe la 1611, o soţie de târgoveţ din Bucureşti, pe nume Iana, ridica o biserică de lemn mai sus de Curtea Domnească. Pe locul acesteia, care ajunsese în proprietatea lui Pană Negoescu, fiul lui Antonie Vodă din Popeşti, pe la 1720-1724, jupâneasa...
Memoria Bisericii în imagini: Episcopatul basarabean interbelic
14 Martie 2010
Una dintre problemele bisericeşti majore ale României interbelice a fost unificarea tuturor mecanismelor de organizare şi funcţionare. Fiecare provincie istorică românească venea în Biserica Ortodoxă Română cu particularităţile sale, care erau...
Memoria Bisericii în imagini: Schitul Peştera Ialomicioarei
12 Martie 2010
În prima jumătate a secolului al XVI-lea, domnitorul Ţării Româneşti Mihnea cel Rău ajuta la ridicarea unei bisericuţe la intrarea în Peştera Ialomicioarei din ţinutul Dâmboviţei, pe locul unde sihaştrii, în căutarea liniştii pentru rugăciune,...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Nicolae Bălan
11 Martie 2010
Prin pregătirea sa teologică la instituţii de învăţământ din străinătate şi activitatea depusă în folosul Bisericii românilor din Ardeal, profesorul de Teologie Sistematică, Nicolae Bălan, de la Sibiu, se considera un demn succesor al...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Sfântul Ioan din Piaţa Unirii
11 Martie 2010
Este una dintre bisericile din jurul Pieţei Unirii, care la sistematizarea urbanistică ceauşistă a rezistat prin translatare. Iniţial, aceasta s-a aflat la intersecţia dintre actualele bulevarde Corneliu Coposu şi 1848. Lăcaşul a fost ridicat pe...
Memoria Bisericii în imagini: Schimonahul Spiridon Gligor de la Turnu
09 Martie 2010
Era originar din Tilişca, Siliştea Sibiului, dintr-o familie de ciobani renumiţi. A intrat de tânăr în Mănăstirea Turnu de pe Valea Oltului, unde a avut ascultarea din lume: îngrijirea oilor, timp de 50 de ani. La vârsta de 90 de ani a fost scutit...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Sfântul Gheorghe-Mirăuţi, vechea mitropolie din Suceava
08 Martie 2010
A fost ridicată în vremea lui Petru I Muşat (1375-1391) pe dealul tătarilor, la jumătatea drumului dintre curtea domnească şi cetatea Sucevei. Acest lăcaş a fost catedrala mitropolitană unde erau unşi domnitorii, până în 1522, şi depuse moaştele...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Vladimir Repta al Bucovinei
08 Martie 2010
Era originar din Banila de pe Ceremuş, născut în 1841 şi botezat Vasile. A urmat Institutul Teologic din Cernăuţi, apoi studii de specializare la Viena, Bonn, München şi Zürich. Pregătirea teologică l-a recomandat să ocupe din 1873 postul de...
Memoria Bisericii în imagini: Guvernul Miron Cristea (1938-1939)
06 Martie 2010
A rămas în Istoria Românilor ca ministeriatul care a girat declanşarea reprimării Mişcării legionare la cererea regelui Carol al II-lea, în drumul său către instituirea regimului de autoritate. Succedarea unor regimuri autoritare şi totalitare,...
Memoria Bisericii în imagini: Exilul mitropolitului Visarion Puiu în Italia
04 Martie 2010
La 2 decembrie 1945, venit din Tirolul Austriei, mitropolitul Visarion Puiu se aşeza la mănăstirea Maguzzano, de lângă Verona, care aparţinea congregaţiei „Săracii slujitori ai Divinei Providenţe“, condusă de milostivul preot Ioan Calabria....

Arhivă ediții

Contactează-ne!