Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Nicolae Bălan
11 Martie 2010
Prin pregătirea sa teologică la instituţii de învăţământ din străinătate şi activitatea depusă în folosul Bisericii românilor din Ardeal, profesorul de Teologie Sistematică, Nicolae Bălan, de la Sibiu, se considera un demn succesor al...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Sfântul Ioan din Piaţa Unirii
11 Martie 2010
Este una dintre bisericile din jurul Pieţei Unirii, care la sistematizarea urbanistică ceauşistă a rezistat prin translatare. Iniţial, aceasta s-a aflat la intersecţia dintre actualele bulevarde Corneliu Coposu şi 1848. Lăcaşul a fost ridicat pe...
Memoria Bisericii în imagini: Schimonahul Spiridon Gligor de la Turnu
09 Martie 2010
Era originar din Tilişca, Siliştea Sibiului, dintr-o familie de ciobani renumiţi. A intrat de tânăr în Mănăstirea Turnu de pe Valea Oltului, unde a avut ascultarea din lume: îngrijirea oilor, timp de 50 de ani. La vârsta de 90 de ani a fost scutit...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Sfântul Gheorghe-Mirăuţi, vechea mitropolie din Suceava
08 Martie 2010
A fost ridicată în vremea lui Petru I Muşat (1375-1391) pe dealul tătarilor, la jumătatea drumului dintre curtea domnească şi cetatea Sucevei. Acest lăcaş a fost catedrala mitropolitană unde erau unşi domnitorii, până în 1522, şi depuse moaştele...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Vladimir Repta al Bucovinei
08 Martie 2010
Era originar din Banila de pe Ceremuş, născut în 1841 şi botezat Vasile. A urmat Institutul Teologic din Cernăuţi, apoi studii de specializare la Viena, Bonn, München şi Zürich. Pregătirea teologică l-a recomandat să ocupe din 1873 postul de...
Memoria Bisericii în imagini: Guvernul Miron Cristea (1938-1939)
06 Martie 2010
A rămas în Istoria Românilor ca ministeriatul care a girat declanşarea reprimării Mişcării legionare la cererea regelui Carol al II-lea, în drumul său către instituirea regimului de autoritate. Succedarea unor regimuri autoritare şi totalitare,...
Memoria Bisericii în imagini: Exilul mitropolitului Visarion Puiu în Italia
04 Martie 2010
La 2 decembrie 1945, venit din Tirolul Austriei, mitropolitul Visarion Puiu se aşeza la mănăstirea Maguzzano, de lângă Verona, care aparţinea congregaţiei „Săracii slujitori ai Divinei Providenţe“, condusă de milostivul preot Ioan Calabria....
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Veniamin Iorga de la Sihăstria
03 Martie 2010
Născut în 1891, Veniamin Iorga era de prin părţile Bârladului. A intrat în viaţa monahicească la schitul Muşunoaiele din ţinutul Vrancei, ajungând sub povăţuirea marelui călugăr Evghenie Dumitrescu de la metocul Ţifeşti. În anii 1957-1966,...
Memoria Bisericii în imagini: Catedrala din Slatina la 1916
01 Martie 2010
Pe locul unei biserici mai vechi, pe la 1782, Ionaşcu Cupeţu, mare negustor din Slatina, ridica o frumoasă biserică monumentală în formă de cruce, cu două turle. Cutremurele de la începutul secolului al XIX-lea şi războaiele ruso-austro-turce,...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica „Sfântul Dumitru“ din Suceava
01 Martie 2010
Este una dintre ctitoriile piosului domnitor moldav Petru Rareş, care a ridicat-o pe locul unei biserici de lemn din sec. al XIV-lea, în apropierea Curţii domneşti, între 1534-1535, în cunoscutul stil moldovenesc, fiind asemănătoare cu „Sfântul...
Biserici din Chişinăul de altădată
28 Februarie 2010
Poate că ar fi foarte multe de spus despre lăcaşurile de cult ortodoxe care mai dăinuie în Chişinău, dar oricine ar încerca să afle ceva pe această temă ar fi tentat să cerceteze mai ales despre bisericile care existau înainte de anexarea...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Ioan Duma - duhovnicul minerilor
26 Februarie 2010
S-a născut în 1884 în familia unui plugar din Boianul Târnavei. A făcut şcoala primară în limba maghiară, liceul greco-catolic din Blaj şi a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, absolvind ca şef de promoţie. În 1912 a fost hirotonit...
Memoria Bisericii în imagini: Arhimandritul Iuliu Scriban-teologul luptător
25 Februarie 2010
Cu studii la Seminarul Veniamin din Iaşi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, la cele de Teologie Catolică şi Protestantă şi de Filosofie din Strasbourg şi Heidelberg, Iuliu Scriban a fost un teolog multilateral, om de înaltă...
Memoria Bisericii în imagini: Slujitorii Altarului alături de Armata română
24 Februarie 2010
O pagină importantă din istoria Bisericii Ortodoxe Române în secolul al XX-lea este participarea acesteia alături de Armata română în lupta pentru reîntregirea neamului românesc. După experienţa din timpul Războiului de Independenţă (1877-1878),...
Memoria Bisericii în imagini: Duhovnicii Ortodoxiei româneşti în sec. al XX-lea: Cuviosul Elefterie Mihail, ctitor şi mărturisitor
23 Februarie 2010
S-a născut la 11 noiembrie 1900, la Leaskova, Bulgaria, într-o familie de aromâni originari din munţii Pindului, Grecia. La vârsta de trei ani a rămas paralizat, dar mama sa, cu credinţă, l-a dus la Crucea de leac de la Dervent şi astfel Enache...

Arhivă ediții

Contactează-ne!