Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Seminarul teologic din Galaţi
28 Decembrie 2009
În urma cedării sudului Basara0biei după pacea de la Berlin din 1878, Seminarul teologic de la Ismail, care funcţiona din 1864, era mutat la Galaţi, împreună cu sediul Episcopiei Dunării de Jos. Iniţial, seminarul a funcţionat în mai multe clădiri...
Marea lavră a Tismanei, de la primul la ultimul stareţ
27 Decembrie 2009
„Mănăstirea este bine pregătită pentru o rezistenţă înverşunată. În adevăr, ea nu mai are seamăn nici în această ţară, nici în alta, prin frumuseţea locului şi a aşezării, prin mulţimea apelor sale şi întărirea naturală pe care o are, ajutată...
Memoria Bisericii în imagini: Tutana - o mănăstire argeşeană
24 Decembrie 2009
Poate puţin cunosc sau au auzit despre Mănăstirea Tutana, situată la 20 km de Curtea de Argeş. Având hramul Sf. Atanasie de la Muntele Athos, începuturile acestei mănăstiri pot avea legătură cu evlavia voievodului muntean Vladislav Vlaicu...
Memoria Bisericii în imagini: Duhovnicii Ortodoxiei româneşti din secolul al XX-lea: părintele Vichentie Mălău
23 Decembrie 2009
S-a născut la 28 noiembrie 1887, în comuna Stăniţa, judeţul Neamţ, fiind botezat cu numele de Vasile. Când avea numai şapte ani, părinţii săi au intrat în viaţa monahicească, el mergând cu tatăl său la Mănăstirea Secu. În 1895, împreună cu tatăl...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Florea Mureşanu mărturisitorul
22 Decembrie 2009
Era un clujean născut pe la 1907 într-o familie de ţărani neştiutori de carte. A urmat şcoala primară în satul natal, şcoala secundară din Dej, apoi cursurile Academiei teologice ortodoxe din Cluj. În paralel cu studiile superioare, tânărul...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul Teologic Central din Bucureşti
21 Decembrie 2009
A fost înfiinţat în urma legiuirilor date de Obşteasca Adunare de la 1834 pentru organizarea unui învăţământ care să pregătească pe viitorii slujitori ai Bisericii. În aceste condiţii, la Bucureşti era legiuit un „seminar central la Sfânta...
O călătorie nedorită: Patriarhul Nicodim Munteanu la Moscova
20 Decembrie 2009
După al Doilea Război Mondial, la cererea puterii sovietice, autorităţile române au făcut presiuni intense la adresa patriarhului Nicodim de relansare a relaţiilor bisericeşti româno-ruse după întreruperea survenită de măsurile antireligioase...
Memoria Bisericii în imagini: Liviu Galaction Munteanu - profesorul mărturisitor
19 Decembrie 2009
Născut la 16 mai 1898 într-o familie de învăţători, Liviu Galaction Munteanu era originar din localitatea Cristian, judeţul Braşov. S-a format ca teolog la Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov şi la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, apoi la...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Sebastian Rusan - finul lui Petru Groza, dar şi duşmanul comuniştilor
18 Decembrie 2009
Născut la 22 septembrie 1884, într-o familie modestă de ţărani din Secăşel, de pe Târnave, a urmat liceul din Blaj, apoi Institutul Teologic Andreian din Sibiu. A fost hirotonit în Crăciuneşti, un sat de munte din judeţul Hunedoara, unde oamenii...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Zlătari din Bucureşti
17 Decembrie 2009
Situată pe Calea Victoriei în apropierea Muzeului Naţional de Istorie şi CEC, Biserica Zlătari îşi are începuturile încă din vremea domnitorului Matei Basarab. În timpul acestui mare voievod, Elena, fata lui Radu vodă Şerban, mama Cantacuzinilor...
Memoria Bisericii în imagini: Mănăstirea Frăsinei -Athosul românesc
16 Decembrie 2009
La circa 23 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, într-o zonă muntoasă este situată Mănăstirea Frăsinei, cunoscută drept Athosul românesc. Istoria acestui aşezământ monahal începe din 1720, cu monahii Ilarion şi Ştefan, pentru ca, în 1763, schitul să...
Memoria Bisericii în imagini: Tit Simedrea - mitropolitul uitat
15 Decembrie 2009
Era originar din Vlaşca, dar a slujit cu multă dăruire şi a fost alături de românii de peste Prut. După finalizarea studiilor teologice şi de drept a fost hirotonit în parohia Prunaru din Teleorman, apoi a slujit la Blejeşti-Vlaşca şi...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul teologic din Râmnicu Vâlcea
14 Decembrie 2009
A fost înfiinţat sub ocrotirea Sf. Ierarh Nicolae, la 8 noiembrie 1837, când s-a lansat prima serie cu 30 de elevi (toţi fii de preoţi), cu un ciclu de doi ani şi într-o clădire de lângă reşedinţa episcopală. Zece ani mai târziu, ciclul de...
1942-1943: mitropolitul Visarion Puiu în Transnistria
12 Decembrie 2009
„Îndată după cucerirea teritoriului Transnistriei (teritoriul dintre Nistru şi Bug) de trupele germano-române, în toamna anului 1941, mareşalul Ion Antonescu, conducătorul de căpetenie al armatelor române, hotărăşte, împreună cu Patriarhia din...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica „Sf. Spiridon“ - Nou, paraclisul Patriarhiei
12 Decembrie 2009
Una poate dintre cele mai impozante şi monumentale biserici ale capitalei României este „Sf. Spiridon“ - Nou, de lângă Piaţa Unirii. Are un hram mai puţin obişnuit pentru spaţiul românesc, deoarece cultul Sf. Spiridon la români a apărut abia în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!