Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Părintele Veniamin Iorga de la Sihăstria
03 Martie 2010
Născut în 1891, Veniamin Iorga era de prin părţile Bârladului. A intrat în viaţa monahicească la schitul Muşunoaiele din ţinutul Vrancei, ajungând sub povăţuirea marelui călugăr Evghenie Dumitrescu de la metocul Ţifeşti. În anii 1957-1966,...
Memoria Bisericii în imagini: Catedrala din Slatina la 1916
01 Martie 2010
Pe locul unei biserici mai vechi, pe la 1782, Ionaşcu Cupeţu, mare negustor din Slatina, ridica o frumoasă biserică monumentală în formă de cruce, cu două turle. Cutremurele de la începutul secolului al XIX-lea şi războaiele ruso-austro-turce,...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica „Sfântul Dumitru“ din Suceava
01 Martie 2010
Este una dintre ctitoriile piosului domnitor moldav Petru Rareş, care a ridicat-o pe locul unei biserici de lemn din sec. al XIV-lea, în apropierea Curţii domneşti, între 1534-1535, în cunoscutul stil moldovenesc, fiind asemănătoare cu „Sfântul...
Biserici din Chişinăul de altădată
28 Februarie 2010
Poate că ar fi foarte multe de spus despre lăcaşurile de cult ortodoxe care mai dăinuie în Chişinău, dar oricine ar încerca să afle ceva pe această temă ar fi tentat să cerceteze mai ales despre bisericile care existau înainte de anexarea...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Ioan Duma - duhovnicul minerilor
26 Februarie 2010
S-a născut în 1884 în familia unui plugar din Boianul Târnavei. A făcut şcoala primară în limba maghiară, liceul greco-catolic din Blaj şi a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu, absolvind ca şef de promoţie. În 1912 a fost hirotonit...
Memoria Bisericii în imagini: Arhimandritul Iuliu Scriban-teologul luptător
25 Februarie 2010
Cu studii la Seminarul Veniamin din Iaşi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, la cele de Teologie Catolică şi Protestantă şi de Filosofie din Strasbourg şi Heidelberg, Iuliu Scriban a fost un teolog multilateral, om de înaltă...
Memoria Bisericii în imagini: Slujitorii Altarului alături de Armata română
24 Februarie 2010
O pagină importantă din istoria Bisericii Ortodoxe Române în secolul al XX-lea este participarea acesteia alături de Armata română în lupta pentru reîntregirea neamului românesc. După experienţa din timpul Războiului de Independenţă (1877-1878),...
Memoria Bisericii în imagini: Duhovnicii Ortodoxiei româneşti în sec. al XX-lea: Cuviosul Elefterie Mihail, ctitor şi mărturisitor
23 Februarie 2010
S-a născut la 11 noiembrie 1900, la Leaskova, Bulgaria, într-o familie de aromâni originari din munţii Pindului, Grecia. La vârsta de trei ani a rămas paralizat, dar mama sa, cu credinţă, l-a dus la Crucea de leac de la Dervent şi astfel Enache...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Olarilor din capitală
22 Februarie 2010
Pe locul unei mai vechi biserici de lemn şi în zona gropilor de unde se lua pământ pentru oale de la marginea Bucureştilor, pe la 1758, vornicul Dimitrie Racoviţă ridica o frumoasă biserică în formă de cruce, cu două turle zvelte, cu un pridvor...
Memoria Bisericii în imagini: Mănăstirea Teodoreni din Burdujenii Sucevei
21 Februarie 2010
Pe locul unei mai vechi biserici de lemn din timpul lui Ştefan cel Mare, între 1597 şi 1600, Teodor Movilă, frate al domnilor moldavi Irimia şi Simion Movilă (ctitorii mănăstirii Suceviţa) şi al mitropolitului Gheorghe, a ridicat o mănăstire cu...
Memoria Bisericii în imagini: Ion Băldescu-Popescu mărturisitorul
20 Februarie 2010
Născut în anul 1886, în Mihăieştii de Sus din Olt, absolvent al Seminarului Central şi al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, Ioan Băldescu a fost unul dintre clericii proeminenţi din Vlaşca interbelică, mai întâi slujind la Seaca, apoi la Târgu...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica „Sfântul Spiridon - Vechi“ din Capitală
17 Februarie 2010
Pe la 1747, pe locul unei biserici mai vechi, luminatul domn Constantin Mavrocordat ridica o biserică cu hramul „Sfântul Spiridon al Trimitundei“, mărturisitorul Sfintei Treimi la Sinodul I de la Niceea. De la început biserica a fost hărăzită...
Memoria Bisericii în imagini: Cuviosul Damian Stog „cel blând şi milostiv“
16 Februarie 2010
Născut în 1914, într-o familie numeroasă de agricultori din Borisofca, jud. Soroca, de tânăr Dionisie a avut dragoste pentru cărţile bisericeşti. A intrat ca frate în Mănăstirea Noul Neamţ - Chiţcani, unde a primit numele de Damian. În 1939,...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolitul Ghenadie Petrescu cel nedreptăţit
16 Februarie 2010
Provenit dintr-o familie de negustori din Bucureşti, la vârsta de 14 ani Gheorghe Petrescu intra în Mănăstirea Căldăruşani, de lângă Capitală, încurajat de un ieromonah, rudă a mamei sale. Fiind remarcat de mitropolitul Nifon, a fost trimis să...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul“ din Buzău
15 Februarie 2010
A fost înfiinţat în urma adoptării în 1834 a legii pentru şcolile bisericeşti de pregătire a clericilor din Ţara Românească. Şi-a deschis cursurile la iniţiativa neobositului episcop Chesarie Căpăţână, în data de 15 august 1836, cu ocazia...

Arhivă ediții

Contactează-ne!