Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Nicolae Adam - părintele mărturisitor
13 Februarie 2010
S-a născut la 23 februarie 1891, într-o familie simplă, din Letea Veche, jud. Bacău. A urmat Seminarul teologic „Veniamin Costachi“ din Iaşi, apoi, în 1915, a fost numit ca paroh la Răcătău, jud. Bacău. Râvna pe care o depunea în slujirea...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica „Sfântul Nicolae - Domnesc“ din Iaşi
12 Februarie 2010
Este unul dintre cele mai reprezentative lăcaşuri de cult din Iaşi, aflat în vecinătatea Casei Dosoftei şi a Palatului Culturii. Biserica a fost ridicată în apropierea Curţi Domneşti din Iaşi, între 1491-1492, de către voievodul Ştefan cel Mare,...
Memoria Bisericii în imagini: Episcopul Meletie Istrati al Huşilor
10 Februarie 2010
Provenit dintr-o familie răzeşească din Şerbeşti-Neamţ şi cunoscut mai puţin în Istoria bisericească românească, episcopul Meletie Istrati a avut o păstorire de scurtă durată pe tronul eparhial al Huşilor (1851-1857). A fost un ucenic al...
Memoria Bisericii în imagini: Ieromonahul Sava Cimpoca de la Alba Iulia
09 Februarie 2010
S-a născut în 1888 în localitatea Sadu din zona Sibiului. La 14 ani, tânărul Sava Cimpoca a fugit de la liceu, cu gândul de a intra în mănăstire, fiind primit la Căldăruşani. Râvna, tăcerea permanentă, asprimea cu sine şi ascultarea desăvârşită...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Stavropoleos din Capitală
08 Februarie 2010
Pe locul unui paraclis mai vechi al boierilor din Popeşti, după 1724 vrednicul arhimandrit Ioanichie, care slujea la biserica banului Ghiorma din Bucureşti, probabil aromân, originar din Pogoniana, din Epir, ridica o biserică în formă de cruce cu...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul teologic din Edineţ
08 Februarie 2010
„Educaţiunea copiilor clericilor, fiind sădită în casa părintească, se prinde în şcolile parohiale (primare), se întăreşte în şcolile spirituale (judeţene), se dezvoltă în seminarii, iar perfecţionarea se face în academii“, se spunea într-un...
Mai-iunie 1947: patriarhul Alexei al Moscovei în România
07 Februarie 2010
„Clerul a fost impresionat de atitudinea patriarhului Alexei, care a slujit majestuos; este prezent şi trăieşte clipa rugăciunii, cucernic şi adânc cunoscător al tipicului şi al regulilor arhiereşti, pe care le-a rostit pe de rost; foarte atent...
Memoria Bisericii în imagini: Visarion Toia - cuviosul mărturisitor
06 Februarie 2010
Născut la 28 mai 1884, într-o familie de agricultori din Secuieni, jud. Bacău, de mic copil a simţit chemarea pentru cele bisericeşti. La 8 septembrie 1908, tânărul Vasile Toia a intrat ca frate în mănăstirea vâlceană Frăsinei. Fiind dotat cu o...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Constantin Moraitakis şi poporul român
05 Februarie 2010
Era originar din Insula Samos, absolvent al Şcolii patriarhale „Sf. Dumitru“, cu studii la Facultatea de Teologie „Sf. Cuce“ din Ierusalim şi la cea din Insula Halki, de lângă Constantinopol, unde a obţinut şi doctoratul. A fost bibliotecar la...
Memoria Bisericii în imagini: Vechea catedrală a Episcopiei de Caransebeş
03 Februarie 2010
Pe locul actualei biserici, cunoscută drept catedrala Caransebeşului, încă din 1444 era atestată o mănăstire de călugări, construită din lemn, pe lângă care funcţiona o şcoală de diaconi, prima de acest fel din Banatul montan. De la început,...
Memoria Bisericii în imagini: Cuviosul Ioanichie Moroi de la Sihăstria
03 Februarie 2010
Născut în 1859, Ioan Moroi era de prin părţile Braşovului. Deşi era căsătorit şi avea doi copii, a hotărât ca împreună cu întreaga familie să intre în viaţa monahicească. După mai multe încercări la Schitul Peştera Ialomicioarei, face un pelerinaj...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica „Sfântul Sava“ din Iaşi
01 Februarie 2010
Pe la 1330, pe Uliţa veche ce pornea de la Curtea Domnească din Iaşi şi se termina în Dealul Sărăriei, câţiva călugări moldoveni rugători la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim ridicau un aşezământ monahal cu hramul „Adormirea Maicii...
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti
01 Februarie 2010
A fost înfiinţat în 1872, prin decret regal, la iniţiativa vrednicului mitropolit Nifon al Ungrovlahiei (1850-1872). Fondatorul a conceput acest for de învăţământ teologic ca un liceu confesional, absolvenţii acestuia având dreptul de a se înscrie...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Aurel Negoescu - luptător al neamului românesc şi mărturisitor al credinţei ortodoxe
30 Ianuarie 2010
S-a născut la 27 mai 1900, la Întorsura Buzăului, într-o familie cu tradiţie preoţească de peste 200 de ani. A urmat Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov, apoi Academia teologică „Andreiană“ de la Sibiu. În timpul Războiului de Reîntregire a fost...
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Colţea din Capitală
29 Ianuarie 2010
Pe locul din faţa Spitalului Colţea de astăzi, aflat în preajma pieţei Universităţii din Capitală, pe la 1641 slugerul Udrea ridica o biserică de lemn şi câteva chilii, cu hramul „Sf. Cuvioasa Parascheva“. Ulterior, fratele său, Colţea Doicescu, a...

Arhivă ediții

Contactează-ne!