Memoria Bisericii

Memoria Bisericii în imagini: Biserica Ortodoxă Română în Consiliul Ecumenic al Bisericilor
24 Noiembrie 2009
Secolul al XX-lea a prilejuit închegarea primelor organizaţii ecumenice la nivel mondial. Biserica Ortodoxă Română a participat încă de la început la aceste eforturi de apropiere între comunităţile creştine, dar numai în condiţiile în care...
Memoria Bisericii în imagini: Un misionar basarabean în Japonia
23 Noiembrie 2009
Să fi plecat din muntele Athos pentru a ajunge în Japonia era cale lungă, mai ales în sec. al XIX-lea. Pentru un misionar basarabean nu a fost dificil. Mai ales atunci când boteza japonezi în numele Sfintei Treimi, predica în limba niponă şi...
Memoria Bisericii în imagini: La Vovidenia Neamţului
20 Noiembrie 2009
Mănăstirea Vovidenia din judeţul Neamţ este una din cele care formează salba ce străjuieşte marea lavră a Neamţului. A fost ridicată pe locul alteia mai vechi, din lemn, dăruită credincioşilor din satul Vânători, din apropiere. Noua construcţie...
Memoria Bisericii în imagini: Părintele Adrian Făgeţeanu mărturisitorul
20 Noiembrie 2009
Provenit din ţinutul Bucovinei strămoşeşti şi educat lângă icoana creştină, Adrian Făgeţeanu a simţit încă din copilărie apropierea de Dumnezeu. Experienţa din tinereţe şi momentul de la Stalingrad, când fusese la un pas de moarte, i-au marcat...
Memoria Bisericii în imagini: Slujitor al altarului şi al neamului românesc
19 Noiembrie 2009
A fost unul dintre cei care au slujit în mod autentic altarului ortodox. Provenit din zona Banatului şi născut în vremea ocupaţiei austro-ungare, a ştiut ce înseamnă asuprirea celui străin. Şi-a dorit mult să dea mâna cu fraţii de peste Carpaţi...
Atitudinea patriarhului Justinian faţă de aplicarea Decretului 410
19 Noiembrie 2009
Este indiscutabil faptul că adoptarea Decretului 410/1959 a reprezentat pentru monahismul ortodox românesc un moment de cotitură extrem de nefavorabil în perpetuarea şi dezvoltarea spiritualităţii româneşti din secolul trecut. Încă înainte de...
Memoria Bisericii în imagini: Şcoala eparhială de fete din Chişinău
17 Noiembrie 2009
În perioada interbelică, dacă mergeai cu tramvaiul de la gara Chişinăului spre strada principală Alexandru cel Bun (astăzi bdul Ştefan cel Mare), pe o sprânceană de deal puteai admira Şcoala eparhială de fete din capitala Basarabiei. Aceasta era...
Memoria Bisericii în imagini: Monahul Antonie Plămădeală în anii 1950
16 Noiembrie 2009
Era student la Teologie Bucureşti când Siguranţa comunistă încerca să-l aresteze în vara anului 1948. La fel în 1949, când „justiţia populară“ îl condamna în contumacie. Se implicase într-o mişcare a tinerilor care, cu gândul la Basarabia şi la...
Memoria Bisericii în imagini: 21 septembrie 1969, sfinţirea bisericii din Vlădeni, jud. Braşov
16 Noiembrie 2009
Pelerinul care merge de la Braşov spre Sibiu va trece prin Vlădeni. Acesta trebuie să ştie că Vlădeni este satul natal al marelui teolog român Dumitru Stăniloae. Aici, Dumitru Stăniloae a văzut lumina zilei, a fost botezat, şi-a petrecut...
Memoria Bisericii în imagini: Primul episcop al Armatei Române
14 Noiembrie 2009
Activitatea depusă pentru unirea Transilvaniei cu patria-mamă, ca organizator al gărzilor patriotice de la 1918, delegat în Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie, ca senator al primului parlament al României reîntregite şi ca slujitor timp de...
Memoria Bisericii în imagini: Episcopul rugător şi mângâietor
13 Noiembrie 2009
După revenirea greco-catolicilor români la Ortodoxie, autorităţile comuniste au făcut presiuni asupra conducerii Bisericii Ortodoxe Române să accepte alegerea unor episcopi care să provină din rândul acestora. După tensiuni între cele două părţi...
Memoria Bisericii în imagini: Mitropolit al Războiului şi al întregirii Neamului Românesc
12 Noiembrie 2009
La 2 februarie 1909, Marele Colegiu Electoral îl alegea ca mitropolit al Moldovei şi Sucevei pe episcopul Pimen Georgescu al Dunării de Jos, atunci când Biserica ţării era văduvită de chiriarhi atât la Bucureşti, cât şi la Iaşi, situaţie unică în...
Memoria Bisericii în imagini: Sinodul Bisericii Ortodoxe Române acum 60 de ani
11 Noiembrie 2009
Fotografiile sunt făcute după şedinţe ale înaltului for bisericesc şi reflectă componenţa acestuia. În prima fotografie, alături de sinodali, figurează Petru Groza, unul dintre factorii politici care n-au ezitat să se implice în problemele...
Memoria Bisericii în imagini: 10 noiembrie 1935 - înscăunarea mitropolitului Visarion Puiu la Cernăuţi
09 Noiembrie 2009
Ziua de 10 noiembrie 1935 a rămas memorabilă în istoria eparhiei Bucovinei. A fost o zi „într-adevăr sărbătorească“, după cum scria Visarion Puiu în însemnările sale. Dacă iniţial refuzase chemarea Sfântului Sinod, ulterior vlădica Visarion...
Memoria Bisericii în imagini: Martirii Muscelului din vremea comunismului
09 Noiembrie 2009
După evenimentele din decembrie 1989, românilor li s-a dat să-şi aducă aminte de înaintaşii lor, a celor care şi-au dat viaţa pentru credinţă şi neam (Evrei 13, 7). Însă, şi astăzi, la 20 de ani de libertate, intenţionat sau nu, sunt ignoraţi mare...

Arhivă ediții

Contactează-ne!