Memoria Bisericii
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Colţea din Capitală

Memoria Bisericii în imagini: Biserica Colţea din Capitală

Adrian Nicolae Petcu, 29 Ianuarie 2010

Pe locul din faţa Spitalului Colţea de astăzi, aflat în preajma pieţei Universităţii din Capitală, pe la 1641 slugerul Udrea ridica o biserică de lemn şi câteva chilii, cu hramul „Sf. Cuvioasa Parascheva“. Ulterior, fratele său, Colţea Doicescu, a închinat acest lăcaş Mitropoliei Ţării Româneşti. Cu învoirea urmaşilor clucerului Colţea şi a sfintei mitropolii, spătarul Mihai Cantacuzino a cumpărat terenul din această zonă a Bucureştilor, pe care, între 1695-1698, a ridicat o frumoasă mănăstire cu numele de Trisfetitele. Biserica a fost construită după un plan în formă de cruce, cu turle, naos şi pronaos, cu pridvor susţinut pe stâlpi de piatră, într-un autentic stil brâncovenesc. În noul aşezământ funcţiona o şcoală, un spital cu spiţerie, casa pentru chirurg şi o şcoală de ştiinţe, la intrare fiind un turn-clopotniţă cu ceasornic, care a fost folosit ca foişor de foc, deoarece era cel mai înalt edificiu din Capitală (demolat în 1888 pentru lărgirea bulevardului). Mănăstirea a fost înzestrată de ctitor cu numeroase moşii şi privilegii domneşti. Cutremurele din 1802, 1829, 1838, 1940, dar şi bombardamentele din 1944 au afectat biserica şi celelalte construcţii. Lăcaşul a suportat mai multe refaceri, ultima fiind începută în 1996.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!