Memoria Bisericii
Memoria Bisericii în imagini: Biserica Olarilor din capitală

Memoria Bisericii în imagini: Biserica Olarilor din capitală

Adrian Nicolae Petcu, 22 Februarie 2010

Pe locul unei mai vechi biserici de lemn şi în zona gropilor de unde se lua pământ pentru oale de la marginea Bucureştilor, pe la 1758, vornicul Dimitrie Racoviţă ridica o frumoasă biserică în formă de cruce, cu două turle zvelte, cu un pridvor format din coloane de piatră şi în stil brâncovenesc. De la început aceasta era hărăzită unei mănăstiri, cu o şcoală, dar care a funcţionat până la sfârşitul secolului al XIX-lea, ca alte aşezăminte monahiceşti din capitală, când i s-au demolat zidurile de incintă şi chiliile şi a fost transformată în biserică de mir. Pe la 1836 i se refăceau turlele, iar în 1869 era pictată în stilul şcolii Tătărăscu. A fost restaurată între 1939 şi 1943 cu ajutorul Comisiei monumentelor istorice. În perioada sistematizării comuniste, biserica a fost mutată pe o distanţă de 58 m, de pe Calea Moşilor, în două etape: 22 septembrie 1982 şi 5 decembrie 1983, pentru a fi mascată de noile construcţii de locuinţe. La 13 aprilie 1984, biserica a fost redeschisă şi resfinţită. La această biserică scriitorul Anton Pann a fost paracliser.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!