Memoria Bisericii
Memoria Bisericii în imagini: Şcoala mitropolitului Nicolae Bălan

Memoria Bisericii în imagini: Şcoala mitropolitului Nicolae Bălan

Adrian Nicolae Petcu, 04 Decembrie 2009

Puţini sunt ierarhii evidenţiaţi în Istoria scrisă a Bisericii care au manifestat o grijă deosebită pentru formarea de teologi care să le urmeze atât în administraţia bisericească, cât mai ales pe frontul pastoral-misionar. Un astfel de caz este al mitropolitului Nicolae Bălan, care a condus Ortodoxia ardeleană între 1920-1955. El a rămas în Istoria bisericească românească şi în conştiinţa multor slujitori ardeleni ca arhipăstorul care a urmărit îndeaproape formarea de teologi de pe băncile Academiilor teologice, cum se numeau şcolile superioare interbelice din Ardeal, şi până la trimiterea ca bursieri la marile universităţi ale Europei şi numirea lor în misiunea Bisericii. Mitropolitul Nicolae era cunoscut ca profesor şi educator deopotrivă, ctitor de şcoli şi aşezăminte de cultură, păstrător şi apărător dârz al moştenirii şaguniene, organizator şi animator al vieţii bisericeşti, ctitor al monahismului ardelean, liturghisitor şi predicator, tipăritor de cărţi teologice, apologet şi polemist al Ortodoxiei româneşti. El a rămas consecvent acestor atitudini, prin care a format cadre de elită ale Bisericii. Iar mitropolitul s-a îngrijit să trimită tineri teologi aleşi de el, cu teme de doctorat fixate potrivit necesităţilor pastoral-misionare, cu susţinere financiară permanentă prin burse, cu încurajări permanente date mai ales prin corespondenţa de care se îngrijea să o întreţină cu aceştia, de multe ori solicitându-le procurarea cărţilor care au constituit biblioteca mitropolitană de la Sibiu. Roadele s-au văzut la întoarcerea acestor teologi în ţară unde au primit unele funcţii bisericeşti şi care s-au manifestat mai ales prin lucrările teologice scrise în seriile „Popasuri duhovniceşti“, „Seria didactică“, „Seria teologică“ sau „Problemele vremii“. Dintre teologii formaţi de mitropolitul Nicolae sunt de amintit episcopii Nicolae Colan al Clujului şi Nicolae Popovici al Oradiei, profesorii Dumitru Stăniloae, Liviu Stan, Grigorie T. Marcu, Teodor Bodogae sau monahul Arsenie Boca.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!