Memoria Bisericii
Memoria Bisericii în imagini: Seminarul Teologic „Veniamin“ din Iaşi

Memoria Bisericii în imagini: Seminarul Teologic „Veniamin“ din Iaşi

Adrian Nicolae Petcu, 18 Ianuarie 2010

A fost ridicat în 1804 la iniţiativa vrednicului mitropolit Veniamin Costachi al Moldovei. Printr-un hrisov domnesc semnat de Alexandru Constantin Moruzzi, călugării de la Mănăstirea Agapia erau mutaţi la Socola, de lângă Iaşi, unde urma să se amenajeze „o şcoală de dascăli moldoveneşti care să fie pentru învăţătura feciorilor de preoţi, diaconi, care la vremea lor numai dintru aceştia să se hirotonească preoţi şi toate veniturile acestei mănăstiri să fie pentru plata dascălilor şi altor trebuincioase ale şcolii“. Cu aceste privilegii, şi altele date de domnie, se înfiinţa cea mai importantă şcoală de pregătire a slujitorilor altarului din Moldova. Pentru clădirile necesare, tot prin dispoziţie domnească, toţi slujitorii moldavi trebuiau să contribuie cu o taxă. Aflat sub directa oblăduire a Mitropoliei, seminarul şi-a început activitatea cu 60 de elevi, toţi copii de clerici. De-a lungul istoriei, seminarul a cunoscut mai multe reforme: la 1812 programa era refăcută, în 1820 s-a făcut o reorganizare a corpului didactic, din care făcea parte profesori din Transilvania, iar în 1851 Seminarul de la Socola ajungea şcoala pentru „clirosul cel înalt“, adică de grad superior. În 1859 a trecut sub oblăduirea Ministerului Cultelor, iar în 1885 a fost mutat în localuri închiriate din Iaşi. În 1893, Seminarul „Veniamin“ a fost mutat în casele refăcute ale fostului domnitor Mihail Sturdza, unde a funcţionat până în 1948. La reforma învăţământului din 1948, iniţiată de regimul comunist, Seminarul „Veniamin“ din Iaşi a fost desfiinţat, fiind reînfiinţat după 1990.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!