Micul catehism: Conţinutul celor şapte rugăciuni ale Vecerniei

Gheorghe Mihăilă, 15 Iulie 2009

Slujba Vecerniei începe cu binecuvântarea mică, pe care preotul slujitor o rosteşte din sfântul altar. După acest moment, preotul iese în faţa uşilor împărăteşti, pe solee, şi citeşte în taină rugăciunile luminilor. Această şedere scurtă a preotului în af. altar aminteşte de scurta perioadă a stării paradisiace a primilor oameni, alungarea lor din rai în urma neascultării poruncii divine şi plânsul de pocăinţă în faţa porţilor închise ale raiului.

Cele şapte rugăciuni, citite în faţa uşilor împărăteşti de către preot în taină, se numesc rugăciunile Vecerniei sau ale luminilor de seară, deoarece ele se citeau în perioada de început a Bisericii, seara, în momentul din zi când se aprindeau în biserici luminile sfeşnicelor şi ale candelelor pentru a risipi întunericul serii. De aceea, conţinutul acestor rugăciuni face referire la lumina spirituală a cunoştinţei de Dumnezeu: „Luminează ochii inimilor noastre spre cunoaşterea adevărului Tău; ne învredniceşte să Te iubim şi să ne temem de Tine, din toată inima noastră, şi să facem întru toate voia Ta; seara de acum şi noaptea ce vine, liniştite dăruieşte-ni-le nouă; îmbracă-ne cu armele luminii; izbăveşte-ne de frica nopţii şi de tot, şi de tot lucrul ce se petrece în întuneric“. Acestea sunt doar câteva din cuvintele prin care preotul cere lui Dumnezeu să-i ferească pe credincioşi de întunericul necunoştinţei şi să le călăuzească viaţa pentru dobândirea sfinţeniei.

În rânduiala Vecerniei din zilele noastre sunt şapte rugăciuni ale luminilor, număr considerat sfânt, care ne aminteşte de cele şapte zile ale creaţiei lumii.

Cuprinsul celor şapte rugăciuni ale Vecerniei sunt într-o profundă legătură cu Psalmul introductiv 103, care se citeşte la strană în acelaşi moment al Vecerniei (în timp ce preotul se roagă pe solee). Recunoaşterea şi mărturisirea atotputerniciei şi a înţelepciunii lui Dumnezeu, arătate în creaţie, grija faţă de tot ceea ce a fost creat, care sunt exprimate în Psalmul 103, sunt intensificate prin fiorul pocăinţei care este exprimat în cele şapte rugăciuni.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!