Micul catehism: Rânduiala Litiei

Gheorghe Mihăilă, 29 Iulie 2009

Vecernia de sâmbătă seara, precum şi Vecernia praznicelor împărăteşti sau a sfinţilor mai importanţi au un capitol special adăugat în ultima parte a slujbei, intitulat Litie. După ce preotul a rostit ecfonisul „Fie stăpânirea împărăţiei Tale binecuvântată...“, la strană se cântă imnele Litiei. Serviciul acesteia se desfăşoară mai întâi sub forma unei procesiuni cu cădelniţa, întocmai ca la vohodul Vecerniei. Până la momentul procesiunii, paracliserul pregăteşte o masă în mijlocul Biserici, sub Policandru, şi aşază deasupra ei un sfeşnic cu lumânări şi materiile necesare oficierii Litiei: 5 prescuri, grâu, vin şi untdelemn (ulei). Aceste elemente sunt dispuse astfel: cele 5 prescuri formează braţul de sus al crucii; grâul, aşezat pe o farfurioară sub forma crucii, formează braţul de jos al crucii; vinul, pus într-un păhărel, formează braţul din stânga al crucii; iar untdelemnul, aşezat tot într-un păhărel, formează braţul din dreapta al crucii.

Oprindu-se în dreptul mesei cu materiile necesare Litiei, preotul rosteşte ecteniile aflate în cartea numită Liturghier, la rânduiala acestui oficiu („Mântuieşte, Doamne, poporul Tău...“ şi celelalte), după ce s-a terminat la strană cântarea imnelor Litiei. La finalul acestei ectenii, preotul, descoperindu-şi capul, citeşte rugăciunea „Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru...“, după care strana începe să cânte imnele stihoavnei, cântări care fac parte din rânduiala Vecerniei. Aşteptând până ce s-a încheiat de cântat stihoavna şi scurtele rugăciuni ce urmează în chip obişnuit după ea, preotul va cădi în semnul crucii pe cele patru laturi ale mesei, pe care o ocoleşte astfel de trei ori în direcţia miazăzi-răsărit-miazănoapte şi apus, în timp ce la strană se cântă câte un tropar. După acest moment, preotul va citi rugăciunea de binecuvântare a pâinilor, zicând între altele: „Însuţi binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul şi untdelemnul...“. Strana va cânta de trei ori „Fie numele Domnului Binecuvântat....“ şi „Bogaţii au sărăcit...“. De pe solee, în faţa uşilor împărăteşti, binecuvântând pe credincioşi, preotul le adresează cuvintele: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toţi...“, apoi rosteşte apolisul, care a fost prezentat în rânduiala Vecerniei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!