Diaspora
Misiune ortodoxă românească la Chicago

Misiune ortodoxă românească la Chicago

Aurel Moisiuc, 10 Decembrie 2011

În dorul pentru credinţa strămoşească, în dragostea neţărmurită pentru a fi mai aproape de ţară şi de valorile perene ale spiritualităţii, a luat fiinţă şi Parohia "Naşterea Domnului" din Chicago. O adevărată citadelă românească care păstrează vie şi nealterată credinţa ortodoxă. Un loc de linişte, un loc din România şi un loc al bucuriilor şi al împăcării sufleteşti în Biserica "Naşterea Domnului".

Biserica "Naşterea Domnului" din Chicago a luat fiinţă la 8 iunie 1939, în urma şedinţei a 30 de bărbaţi şi 13 femei care au pus bazele înfiinţării acestei parohii. La o săptămână de la înfiinţare, s-a ajuns la 72 de membri. A fost ales un Consiliu parohial, iar ca preşedinte fondatorul bisericii, George Voina, şi i s-a dat numele de Biserica ortodoxă română "Naşterea Domnului".

În 17 iulie 1939 s-a cumpărat biserica cu suma de 6.750 dolari, cu o arvună de 2.500 dolari. Primul preot permanent a fost părintele George Branuţ, care a slujit biserica până în anul 1942. După plecarea lui, fiind mare criză de preoţi, în anul 1942, membrii bisericii au ales pe cantorul Roman Ţăran să fie hirotonit întru preot, în acelaşi an. În anul 1949, părintele Roman Ţaran a plecat în California şi parohia a rămas fără preot, având servicii sporadice făcute de diferiţi slujitori. În august 1939 se înfiinţează Reuniunea de Femei "Sfânta Maria" cu scopul de a ajuta biserica în toate activităţile ei. În anul 1950 este ales ca preot George Zmed din România. În anul 1952 părintele George Zmed reuşeşte să vină cu familia în Chicago. Din anul 1953 numărul enoriaşilor creşte la 93.

Nesiguranţa începutului

Biserica "Naşterea Domnului" a funcţionat până la acea vreme cu statutul de parohie independentă, nefiind sub jurisdicţia nici unei episcopii. La 6 iulie 1958, Adunarea parohială a făcut demersuri pe lângă Episcopia Ortodoxă Română din cele două Americi pentru a intra sub jurisdicţia ei. În anul 1969, locul din strada Belden pe care era biserica este cuprins în planul de reînnoire al oraşului Chicago şi la 13 iulie parohia a fost forţată de către Urban Renewal Department să vândă biserica. În septembrie 1969 se cumpără o altă biserică pe strada N. Paulina din Chicago. În această perioadă de nesiguranţă, biserica a pierdut mulţi enoriaşi, rămânând cu 155 credincioşi la sfârşitul anului 1969. În anul 1972, John Tomuleţ înfiinţează corul care-i poartă numele şi care dă şi astăzi răspunsuri înălţătoare la Sfânta Liturghie.

Necesitatea de a avea o biserică mai mare s-a simţit şi mai mult după evenimentele care au avut loc în România în anul 1989, evenimente care au fost urmate de o creştere şi mai mare a numărului de emigranţi. După mulţi ani de căutare, în ianuarie 1997, John Pop Jr. a găsit de vânzare biserica de la adresa 2820 W. Ardmore. În Adunarea parohială extraordinară din februarie 1997, s-a hotărât cumpărarea ei. Biserica avea o capacitate de 350 de locuri, casă parohială, sală de conferinţe, grădină şi parcare. După cumpărare, s-a lucrat la transformarea ei din biserică luterană în biserică ortodoxă. S-au construit iconostasul şi balconul pentru cor, s-a reînnoit interiorul bisericii şi au fost pictate icoane noi, iar la 19 septembrie 1997 biserica a fost sfinţită. Numărul membrilor a crescut an de an şi la sfinţirea ei biserica număra 570 de familii. În anul 2001, părintele Simion Pavel, în Adunarea parohială, a cerut post de preot asistent şi în acelaşi an a fost numit preot coslujitor Ioan Lupescu, iar păintele Nicolae Izabaşa, îmbisericit la aceeaşi biserică. Din anul 1952, prin venirea părintelui George Zmed, care a slujit 31 de ani, şi apoi prin numirea părintelui Simion Pavel în anul 1983, până astăzi, timp de o jumătate de secol, biserica a fost păstorită de doi preoţi.

Românii care nu au uitat de România

Din punct de vedere spiritual, Biserica "Naşterea Domnului" şi-a menţinut autenticitatea ortodoxiei prin serviciile ei religioase, predici, cateheze, pregătirea pe care o acordă credincioşii Tainelor Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii. Atmosfera creată de enoriaşi a contribuit la formarea unei mari familii, unde toţi au lucrat, s-au rugat şi s-au pregătit pentru mântuirea sufletului. Biserica a devenit cu adevarat o corabie către Împărăţia cerurilor. Corul "John Tomuleţ" a continuat fără întrerupere sub conducerea dirijorilor Dorina Sarafolean, Cornel Husz şi Dorin Crasovan.

Biserica "Naşterea Domnului" în anul 2004 avea peste 700 de familii care o frecventau. Astfel, în vremea din urmă s-au întreprins studii de lărgire sau construire a unei noi biserici cu un număr mai mare de locuri. În toată această perioadă, dragostea pentru ţara de origine a continuat fără întrerupere prin participarea la numeroase acte de caritate, cât şi de întărire a prezenţei româneşti pe pământul Americii. Înainte de evenimentele din 1989, credincioşii bisericii au sponsorizat emigrarea refugiaţilor din lagăre, iar după 1989, în paralel cu ajutoarele trimise prin Episcopia Ortodoxă Română din America şi Canada, credincioşii bisericii au sprijinit cu jertfelnicie bisericile locale de unde au venit ei sau părinţii lor, precum şi bisericile nou-înfiinţate pe pământul american. Contribuţia parohiei pentru bisericile din România, copiii orfani, bolnavi, lucrând pentru o viaţă mai bună pe pământul Americii, a crescut an de an.

Obiceiuri româneşti păstrate în parohia de peste Ocean

În toţi aceşti ani, pentru întărirea prezenţei româneşti pe pământul american, pe lângă Biserica "Naşterea Domnului" au fost organizate diferite programe româneşti tradiţionale. În anul 1975 a luat fiinţă un ansamblu de dansuri româneşti. El a ţinut vie prezenţa românească peste Ocean, prin programe artistice la Muzeul de Ştiintă şi Industrie, în cadrul programului "Christmas Around the World", la Primăria oraşului Chicago cu ocazia zilei de 10 Mai, ziua câştigării Independenţei României, la Springfield, capitala statului Illinois, în cadrul Târgului Anual, şi la alte festivaluri organizate de alte grupuri etnice.

Din anul 1999 în fiecare an în luna august se organizează un festival românesc de dansuri, cântece şi mâncăruri româneşti în curtea bisericii, invitaţi fiind cântăreţi şi ansambluri de dansuri din România şi din Chicago. Pentru a propaga literatura română în America, în anul 1992, prof. dr. Gheorghe Rădulescu a înfiinţat Cercul cultural "Mihai Eminescu" care funcţionează neîntrerupt pe lângă Biserica "Naşterea Domnului".

Parohia beneficiază actualmente şi de bibliotecă românească, de unde pot fi împrumutate şi citite cele mai noi apariţii editoriale, ea fiind actualizată periodic. De la înfiinţare şi până astăzi parohia s-a dovedit o adevărată citadelă românească de duhovnicie în mijlocul agitatului oraş american Chicago.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!