Evanghelia zilei
Misiunea apostolilor a schimbat lumea

Misiunea apostolilor a schimbat lumea

Pr. Dumitru Păduraru, 19 Iunie 2017

Şi văzând mulţimile, I s-a făcut milă de ele că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lurcători la secerişul Său. Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Şi mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi. Matei 9, 36-38 şi 10, 1-8

Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să reflectăm mai profund la misiunea ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Când Mântuitorul şi-a ales ucenicii, a privit spre mulţimile care-L urmau şi le-a asemănat cu îo turmă fără păstorÎ. El era în mijlocul lor, însă ştia că după înălţarea Sa la cer cei care-L urmau vor avea nevoie de păstori dedicaţi şi devotaţi. Era nevoie de oameni care să călăuzească alţi oameni. Dumnezeu oferă şi omului posibilitatea de a se implica în mod responsabil în actul mântuirii. Apostolii au primit un dar special din partea Domnului Hristos, anume acela de a fi urmaşi ai propovăduirii Sale. Ei nu s-au autopropus, ci au fost aleşi şi consacraţi de Fiul lui Dumnezeu. Misiunea lor a fost de a învăţa mulţimile, de a vesti Evanghelia şi de a tămădui orice neputinţă. Activitatea le-a fost călăuzită de binecuvântarea lui Dumnezeu şi s-au aflat sub ocrotirea Sfântului Duh. În urma misiunii lor, lumea s-a schimbat, minţile şi inimile s-au luminat, conştiinţele s-au curăţit.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!