Banat
Mitropolitul Banatului la ceas aniversar

Mitropolitul Banatului la ceas aniversar

Răzvan Fibișan, 15 Noiembrie 2017

Marți, 14 noiembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoa­rei și Mitropolitul Banatului, a împlinit vârsta de 66 de ani. Cu acest prilej, membrii Permanenței Consiliului eparhial, protopopii eparhiei, clericii Catedralei Mitropoli­tane din Timișoara și colabo­ratorii Centrului eparhial au adresat Părintelui Mitropolit Ioan alese felicitări și simțăminte de prețuire, de dragoste filială, precum și sincere urări de sănătate, putere de muncă și ajutor de la Bunul Dumnezeu în nobila misiune de arhipăstor al clericilor, monahilor și credincioșilor bănățeni.

Cuvântul de felicitare pentru Întâistă­tăto­rul Banatului a fost rostit de părintele prof. Nicolae Morar, de la Departamentul Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timi­șoara, care a evidențiat spiritul jertfelnic și aplicabil al întâistătătorului Mitropoliei Banatului, apreciind implicarea cu „timp și fără timp” a chiriarhului în slujirea credin­cioșilor bănățeni.
„Suntem la un moment aniversar, Înaltpreasfințitul Ioan împlinește 66 ani de viață și 3 ani de arhipăstorire pe antimisul Banatului. Cu acest prilej, adresăm ani mulți și binecu­vân­tați de Dumnezeu, cu ace­eași slujire-model cu care ne-ați obișnuit! Meritul Înaltprea­sfinției Sale este esențial într-o lume ușor debusolată, și anume: Înalt­prea­sfințitul reușește să arate că, pe cât este de invizibilă Biserica, pe atât este de vizibilă. Dânsul aduce din invizibilitate în vizibilitate lumea lui Dumnezeu cu faptele ei. Să fiți același spirit lucid și aplicat pe realitățile contemporane!”, a spus pr. conf. dr. Nicolae Morar.

La ceas aniversar, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Ioan a oferit o recepție la Reședința mitropolitană pentru toți colaboratorii Înaltpreasfinției Sale și a mulțumit pentru frumoasele urări de sănătate, încredin­țându-i de toată dragostea și prețuirea sa părintească.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan s-a născut la data de 14 noiembrie 1951, în localitatea Pietrani, judeţul Bihor. În anul 1986 a absolvit Seminarul Teologic din Craiova, iar în 1990, Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu. La 6 august 1990 a fost hirotonit ierodiacon la Mă­năstirea Lainici, iar la 15 august 1990 a fost hirotonit ieromonah la Mănăstirea Tismana. În anul 1994 a fost hirotesit arhimandrit şi numit Superior al Aşezămin­te­lor Româneşti de la Ierusalim. La 12 iulie 1994, Colegiul Electo­ral Bisericesc l-a ales ca întâi­stătător al nou-înfiinţatei episco­pii cu sediul la Miercurea-Ciuc. La 16 decembrie 2014, Înaltprea­sfinția Sa a fost ales de către Sfân­tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în slujirea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Întronizarea a avut loc la 28 decembrie 2014 în Catedrala Mitropolitană din Timişoara și a fost oficiată de Preafericitul Pă­rinte Patriarh Daniel, împreună cu mai mulți membri ai Sfântului Sinod.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!