Moment de bilanţ în Arhiepiscopia Iaşilor

21 Ianuarie 2008

În data de 19 ianuarie 2008, în Sala „Dr. Paul van Saanen“ a Centrului de Conferinţe „Providenţa“ din Iaşi, s-au desfăşurat lucrările şedinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. În deschiderea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a făcut o succintă prezentare a activităţilor desfăşurate de Arhiepiscopia Iaşilor în anul 2007, intitulată „O bogată activitate a clerului şi credincioşilor“.

La această şedinţă a Adunării Eparhiale din data de 19 ianuarie 2008, prezidată de Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, au fost prezenţi şi membrii Consiliului Misionar Consultativ care au audiat prezentarea dărilor de seamă ale sectoarelor Centrului Eparhial Iaşi şi au participat la luarea hotărârilor Adunării Eparhiale, contribuind la discuţii cu propuneri practice, de susţinere a activităţilor preconizate a se desfăşura în anul 2008. Au fost prezenţi, de asemenea, consilieri şi inspectori ai Centrului Eparhial, părinţii protopopi ai celor 12 protopopiate din Arhiepiscopia Iaşilor şi exarhii mănăstirilor din judeţele Iaşi, Botoşani şi Neamţ.

În cadrul şedinţei s-au aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor şi bugetul Arhiepiscopiei Iaşilor pe anul 2008. De asemenea, s-a aprobat modificarea articolului 2 din Statutul Ocolului Silvic Mănăstirea Neamţ, prin specificarea faptului că Ocolul Silvic Mănăstirea Neamţ este filială a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu personalitate juridică, urmând a avea un cod fiscal propriu. Această modificare va facilita activitatea Ocolului Silvic în susţinerea activităţilor social-caritabile şi culturale ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Lucrările Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor şi ale Consiliului Misionar Consultativ au evidenţiat importanţa conlucrării practice, misionare între clerici şi credincioşii mireni.

Prezentăm în continuare cuvântul ţinut de PF Părinte Patriarh Daniel.

O bogată activitate a clerului şi credincioşilor

- activitatea Arhiepiscopiei Iaşilor în anul 2007 -

† Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi

Locţiitor de Mitropolit al Moldovei

şi Bucovinei

Ca şi în anii precedenţi, activitatea din eparhie a fost îndreptată în trei direcţii: pastoral-liturgică, cultural-misionară şi social-caritativă.

În parohiile unde merg tineri preoţi se intensifică viaţa liturgică, pastorală şi socială

I. Din punct de vedere pastoral-liturgic în anul 2007 au fost hirotoniţi 45 de preoţi care au fost trimişi în parohiile vacante sau la mănăstiri. În Arhiepiscopia Iaşilor se află 1.196 de parohii, dintre care 207 sunt încă vacante, mai ales la sate mici şi sărace.

Se constată însă cu bucurie că în parohiile unde merg tineri preoţi se intensifică viaţa liturgică, pastorală şi socială, spre binele comunităţii locale.

În anul 2007, Arhiepiscopia Iaşilor avea 107 unităţi monahale: 60 de mănăstiri şi 47 de schituri cu un total de 1.889 vieţuitori (825 de monahi şi 1.064 de monahii), fiind astfel eparhia cu cele mai multe unităţi monahale din România.

În momentul de faţă, 167 de monahi şi monahii urmează studii teologice medii şi superioare, 56 la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, iar 114 la seminariile teologice de la Mănăstirea Neamţ sau Agapia. Un număr de 160 de monahii şi monahi sunt deja absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, iar 181 sunt absolvenţi de Seminar Teologic; se constată că aproximativ 80% dintre monahi sau monahii au terminat studiile teologice în ultimii 10-12 ani. De asemenea, între monahii Arhiepiscopiei Iaşilor se numără aproximativ 100 de absolvenţi ai unor facultăţi cu profile diverse: Medicină, Stomatologie, Drept, Litere, Matematică, Fizică, etc. Cei mai mulţi dintre ei sunt de folos în obştile mănăstirilor la cancelarie, în cabinete medicale sau la Institutul Cultural-Misionar TRINITAS.

Aproape 600 de şantiere de construcţie

Cât priveşte lucrările de construcţie şi restaurare a locaşurilor de cult şi a edificiilor bisericeşti din Arhiepiscopia Iaşilor, acestea

s-au intensificat fără precedent. Astfel, în anul 2007 au existat un număr total de 587 de şantiere de construcţie cu noi locaşuri de cult (110 în mediu urban şi 477 în mediul rural), din care:

- 225 de şantiere cu biserici noi în construcţie;

- 131 de şantiere cu lucrări de pictare sau repictare;

- 10 şantiere de construcţie cu turnuri clopotniţă;

- 20 de şantiere de construcţie - case mortuare;

- 81 de şantiere cu lucrări de consolidare, restaurare, reparaţie;

- 120 de şantiere cu lucrări de construire case parohiale, case social-pastorale (de prăznuire) şi case monahale sau chilii.

Pentru lucrările de construcţii şi restaurare a locaşurilor de cult, a caselor parohiale şi social-pastorale din Arhiepiscopia Iaşilor, în anul 2007 s-au efectuat lucrări în valoare totală de 36.852.579,31 RON, cu 13.224.291,12 RON mai mult faţă de anul 2006. Cu toate acestea, este încă nevoie de mult sprijin financiar pentru construirea de biserici, case parohiale şi case social-pastorale.

Primul centru de presă creştină

II. Activităţile cultural-misionare au fost multiple şi bogate. Institutul Cultural-Misionar TRINITAS prin Editură, Tipografie şi Radio a contribuit la o intensificare majoră a acestor activităţi. În mod deosebit remarcăm obţinerea licenţei audiovizuale pentru televiziune prin satelit (12 iulie 2007) şi înfiinţarea primului post de televiziune religioasă din România - TRINITAS TV (27 octombrie 2007), cu sediul la Patriarhia Română, în Bucureşti. Pe data de 27 octombrie 2007 a fost inaugurat Centrul de Presă creştină BASILICA al Patriarhiei Române, care cuprinde televiziune, radio, cotidian, săptămânal şi agenţie de ştiri. Toate acestea, împreună, au scopul de a intensifica, într-o lume marcată de secularizare, misiunea spirituală a Bisericii, de a propovădui Evanghelia lui Hristos într-un mesaj actual, accesibil tuturor. În momentul acesta, postul de radio TRINITAS funcţionează cu două redacţii, una la Bucureşti şi cealaltă la Iaşi, ambele coordonate de Patriarhia Română, dar în colaborare practică şi permanentă cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. În continuare, Radio TRINITAS va realiza la Iaşi cea mai mare parte a programelor sale, iar la Bucureşti programele informative şi dezbaterile de interes naţional.

Tot în anul 2007, au fost publicate multe cărţi de teologie, spiritualitate şi cultură creştină ortodoxă la tipografiile mitropolitane din Iaşi şi de la Mănăstirea Neamţ, precum şi multe reviste şi buletine pastorale şi culturale la nivel de protopopiat, parohie şi şcoală teologică. Valoarea activităţii editoriale de la TRINITAS a fost confirmată şi prin distincţiile primite: Premiul OVIDIU - pentru editarea culturii clasice, la Târgul de carte LIBREX, ediţia a XIII-a, aprilie 2007, şi Premiul pentru carte religioasă, la Salonul Internaţional de Carte Românească, octombrie 2007.

S-a acordat o atenţie deosebită editării de publicaţii şi realizări de înregistrări audio şi video, dedicate mai ales evenimentelor duhovniceşti şi academice din cursul anului 2007: omagierea de către Ortodoxia de pretutindeni a 1600 de ani de la trecerea în veşnicie a Sf. Ioan Gură de Aur, proclamarea canonizării Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (29-30 august 2007), resfinţirea Catedralei mitropolitane Iaşi (11 octombrie 2007). După 15 ani de activitate susţinută, Tipografia mitropolitană TRINITAS de la Iaşi avea nevoie urgentă de retehnologizare şi de aceea, în cursul anului 2007, s-a desfăşurat proiectul de reînnoire a tipografiei şi achiziţionarea unei maşini de tipar performante. Valoarea investiţiei de 2.000.000 RON este asigurată din fonduri proprii, prin cooperarea sectoarelor Economic, Misiune şi Prognoză şi Silvic ale Centrului Eparhial Iaşi. Noua maşină va fi instalată până la sfârşitul lunii ianuarie 2008.

Manifestări cu teme de o vie actualitate culturală şi misionară

Simpozioanele, conferinţele şi seminariile naţionale şi internaţionale creştine care s-au desfăşurat mai ales prin grija Centrului de Conferinţe PROVIDENŢA, a Sectorului de Misiune şi Prognoză Social-Pastorală, a Institutului „Sf. Nicolae“ din Iaşi, a Institutului Cultural-Misionar TRINITAS şi a Centrului Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastrul“ - Durău au tratat teme de o vie actualitate culturală şi misionară.

„Ziarul Lumina“, singurul cotidian creştin din întreaga Ortodoxie şi primul din România, a continuat să-şi crească influenţa, devenind o voce distinctă în peisajul mediatic actual. Dacă săptămânalul „Lumina de Duminică“ este distribuit la nivel naţional încă din 2006, „Ziarul Lumina“ este în momentul de faţă distribuit în Moldova, precum şi în Bucureşti, Ilfov şi Prahova. Faptul că, urmare a unei fructuoase colaborări dintre Patriarhia Română şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, publicaţiile „Lumina“ sunt parte integrantă a Centrului de Presă BASILICA va conduce la extinderea prezenţei cotidianului, în anul 2008, la nivelul întregii ţări.

În vederea revitalizării acţiunii de catehizare în rândul copiilor şi a tinerilor, anul trecut a continuat editarea şi distribuirea ghidurilor catehetice pentru parohii, numite „Hristos împărtăşit copiilor“. Proiectul a fost iniţiat ca urmare a unei colaborări a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei cu World Vision România şi se derulează cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În perioada 20-24 august 2007 au avut loc, la Centrul de Conferinţe PROVIDENŢA din Iaşi, lucrările Conferinţei pastorale misionare anuale ale preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor cu tema „Problema familiei creştine astăzi şi problema preotului aflat în dificultăţi materiale“, cu participarea a peste 900 de preoţi din Arhiepiscopia Iaşilor, cu invitaţi şi oratori din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Secretariatului de Stat pentru Culte.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ - Iaşi şi cele şase seminarii teologice liceale (Iaşi, Mănăstirea Neamţ, Mănăstirea Agapia, Piatra Neamţ, Botoşani, Dorohoi) au desfăşurat bogate activităţi didactice şi culturale cu rol misionar. În anul universitar 2006-2007 au fost înscrişi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi 1.180 de studenţi şi studente, 124 de masteranzi şi 34 de doctoranzi.

La cele şase seminarii teologice din Arhiepiscopia Iaşilor au fost înscrişi 1.288 de elevi şi eleve, dintre care au promovat 1.246. Elevii merituoşi şi elevele merituoase au fost premiaţi (premiate) la diferite olimpiade naţionale organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau la cursuri organizate de către Biserică. Cei mai mulţi absolvenţi ai acestor seminarii teologice devin preoţi în parohiile de la sate şi continuă apoi studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi.

2007, an cu activitate bogată, susţinută cu multă jertfelnicie

III. Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Iaşilor în anul 2007 s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de asistenţă socială - servicii de asistenţă socială primară, specializată - şi educaţie (31 de unităţi sociale în afara parohiilor, din care 21 cu servicii acreditate), în favoarea a 44.163 de persoane. Dintre acestea, 5.099 de persoane au primit asistenţă primară şi servicii de cantină socială, iar 6.904 au primit servicii specializate, acreditate conform legii. Bugetul utilizat a fost de 2.312.962 RON. De asemenea, activitatea caritabilă desfăşurată prin Sectorul Social-Medical a înregistrat un număr de 1.900 de consultaţii caritabile, tratamente medicale pentru 607 pacienţi, iar pentru un număr de 90 de persoane s-au oferit gratuit materiale medicale (cârje, cadre ş.a.). Totalul valorii activităţilor caritabile social-medicale a fost de 169.506 RON.

La acestea se adaugă un număr mare de studenţi teologi cântăreţi la strană sau corişti, care au servit masa zilnic sau ocazional la Cantina Căminului preoţesc „Sf. M. Mc. Gheorghe“ a Centrului Eparhial Iaşi.

Ca o concluzie la această prezentare succintă, putem spune că activitatea Arhiepiscopiei Iaşilor desfăşurată în anul 2007 la nivel de Centru Eparhial, protopopiate, parohii şi mănăstiri, a fost bogată şi susţinută cu multă jertfelnicie.

Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a răspunde nevoilor pastorale şi misionare de azi, mai ales dacă observăm fenomenul sărăciei şi al migraţiei, precum şi fenomenul secularizării şi al însingurării individualiste crescânde.

Totuşi, sperăm că noi posibilităţi de cooperare între Stat şi Biserică vor contribui mai mult la rezolvarea problemelor sociale existente. Pentru toată activitatea din anul 2007, mulţumim în mod deosebit tuturor celor ce ajută Arhiepiscopia Iaşilor în lucrarea ei misionară, instituţii de stat şi persoane particulare, precum şi clerului şi credincioşilor din această eparhie pentru hărnicia şi dărnicia lor. Experienţa dobândită în Arhiepiscopia Iaşilor a devenit un izvor de inspiraţie sau un model de lucrare misionară şi în alte eparhii.

Rugăm pe Dumnezeu Preamilostivul să binecuvinteze pe toţi cei ce lucrează pentru slava Preasfintei Treimi şi pentru binele Bisericii lui Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!