Actualitate religioasă
Moment solemn şi sfânt în cetatea credinţei creştine de la Arad

Moment solemn şi sfânt în cetatea credinţei creştine de la Arad

Ciprian Bâra, 30 Noiembrie 2009

Sâmbătă, 28 noiembrie 2009, în Catedrala cu hramurile „Sfânta Treime“ şi „Sfântul Nicolae“ din municipiul Arad a avut loc festivitatea de ridicare a Episcopiei Aradului la rang de arhiepiscopie, conform Hotărârii Sfântului Sinod. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 13 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al BOR, şi de PS Luchian, Episcopul sârbilor ortodocşi din Budapesta şi Timişoara. Sfânta Liturghie a fost urmată de festivitatea solemnă a ridicării în rang a Episcopiei Aradului. La eveniment au participat reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice şi reprezentanţi ai celorlalte culte, autorităţi centrale şi locale, invitaţi din ţară şi din străinătate şi câteva sute de credincioşi.

Evenimentele prilejuite de ridicarea în rang de arhiepiscopie a Eparhiei Aradului au început vineri seara, când PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost întâmpinat de Episcopul locului, împreună cu preoţii şi credincioşii de pe plaiurile arădene, la Reşedinţa episcopală din Arad.

Sâmbătă, 28 noiembrie, sărbătoarea a început cu slujba Sfintei Liturghii săvârşită de Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 13 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, şi de PS Luchian, Episcopul sârbilor ortodocşi din Ungaria şi Timişoara.

„Peste 300 de ani de smerită, statornică şi bogată activitate de mărturisire a credinţei“

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul nostru a rostit un cuvânt prin care a evidenţiat că acest moment sărbătoresc de la Arad este un moment marcant pentru viaţa Bisericii. „Ne-am adunat aici pentru a serba un moment deosebit de semnificativ, de solemn şi sfânt pentru viaţa Bisericii noastre. Şi anume ridicarea în rang a Episcopiei Aradului la rang de arhiepiscopie după o perioadă de peste 300 de ani de smerită, statornică şi bogată activitate de mărturisire a credinţei în mod neîntrerupt, de apărare a credinţei dreptmăritoare şi de cultivare a vieţii roditoare de cultură, educaţie şi de spiritualitate creştină românească. Vrednicia acestei eparhii este mare. Aici, la Arad, ne aflăm într-o cetate a credinţei creştine, care are începuturi mult mai vechi decât eparhia ca atare. În părţile acestea au existat sfinţi daco-romani, au existat episcopi în secolul al VIII-lea, au existat mărturisitori ai credinţei, care, împreună, se roagă în ceruri ca Hristos Domnul, Capul Bisericii, să ajute pe slujitorii Lui şi pe toţi credincioşii Lui să se pregătească pentru a intra în împărăţia cerurilor“, a spus Patriarhul României.

Tomos patriarhal de vestire a noii demnităţi

În continuare, PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a citit Tomosul patriarhal prin care s-a vestit Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi s-au făcut cunoscute tuturor clericilor şi credincioşilor înălţarea Episcopiei Aradului la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Aradului, precum şi ridicarea Preasfinţitului Părinte Timotei în demnitatea de arhiepiscop al Aradului, care va purta titulatura Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. S-au evidenţiat, de asemenea, motivele acestei hotărâri canonice şi statutare.

„În lumina rânduielilor canonice şi pe temeiul statornicirilor bisericeşti înscrise în art. 7 alin. (3) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care prevăd că: «episcopiile vechi pot deveni arhiepiscopii, pe baza unei motivaţii temeinice», în consultare cu Sinodul Permanent, în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am propus Sfântului Sinod ridicarea la rangul de arhiepiscopie a şase episcopii cu continuitate istorică seculară, între care şi Episcopia Aradului.

Privind cu îndreptăţire la temeinicia propunerii Noastre făcute în consultare cu Sinodul Permanent, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea nr. 3621 din 19 iunie 2009, a aprobat înălţarea Episcopiei Aradului la rangul de arhiepiscopie şi înscrierea acesteia în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura Arhiepiscopia Aradului.

În temeiul prevederilor Can. 12 al Sinodului IV Ecumenic şi ale art. 7 alin. (2) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române potrivit cărora «Titulatura mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi episcopilor este cea a eparhiei pe care o păstoresc», prin aceeaşi hotărâre, Sfântul Sinod a aprobat conferirea rangului de arhiepiscop Preasfinţitului Părinte Dr. Timotei, care va purta titulatura Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului“, s-a arătat în Tomosul patriarhal făcut public sâmbătă în Catedrala din Arad.

„Episcopatul arădean a fost totdeauna alături de popor“

La finalul citirii Tomosului, Patriarhul Daniel a oferit Chiriarhului arădean însemnele arhiepiscopale (mantia, crucea, engolpionul şi cârja arhierească). Noul arhiepiscop a binecuvântat poporul drept-credincios, în noua demnitate, şi a rostit un cuvânt de răspuns şi de mulţumire pentru darul pe care Sfântul Sinod l-a făcut pentru vrednicia eparhiei şi a păstorului ei.

Noul arhiepiscop a subliniat în cuvântul său că Aradul a fost de timpuriu un centru cultural şi economic de seamă şi totodată o fortăreaţă a vieţii bisericeşti ortodoxe şi foarte recent a apărut pe aceste meleaguri misionarismul ortodox concretizat în ridicare de biserici, mănăstiri, în general, a unei vieţi creştine înfloritoare. De asemenea, noul arhiepiscop a arătat că acest moment sărbătoresc şi istoric, în acelaşi timp, este „o recunoaştere a vredniciei înaintaşilor. Episcopatul arădean a fost totdeauna alături de popor, căutând a răspunde întocmai exigenţelor misiunii ce-i revenea. Parte din titularii scaunului vlădicesc arădean au fost promovaţi tocmai datorită acestui fapt la mai înalte slujiri, cel mai adesea ca mitropoliţi în acentrele Patriarhiei Române - Iaşi, Sibiu, Craiova, Timişoara - şi chiar la demnitatea patriarhală, atât la Bucureşti, cât şi la Belgrad. S-au numărat, de asemenea, între fruntaşii participanţilor la marile evenimente ale patriei, ca de exemplu la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Au fost membri ai Academiei Române şi laureaţii altor instituţii fundamentale ale ţării. Rămân înscrişi ca şi ctitori de sfinte lăcaşuri, edificii sau instituţii de pe întreg cuprinsul eparhiei“, a spus IPS Timotei.

În finalul cuvântului, Înalt Preasfinţia Sa a mulţumit Întâistătătorului Bisericii noastre. „Vă rog Preafericite Părinte Patriarh să-mi îngăduiţi a Vă exprima întreaga gratitudine pentru tot ceea ce aţi făcut spre cinstirea şi folosul Eparhiei Aradului, de mai multă vreme, iar acum, prin înălţarea în rangul eclesiastic, după ce cu un an înainte aţi binecuvântat altarul la care s-a slujit Sfânta Liturghie. Însoţim mulţumirea întregului cler şi popor cu asigurarea ascultării fieşti şi cu cele mai alese doriri de sănătate, viaţă îndelungată şi măreţe făptuiri spre propăşirea Bisericii strămoşeşti şi Patriei dragi“, a mai spus Arhipăstorul Aradului.

În încheiere, IPS Timotei al Aradului a oferit în dar Părintelui Patriarh Daniel o icoană a Maicii Domnului, iar Preafericirea Sa a mulţumit şi a felicitat pe noul arhiepiscop pentru demnitatea la care a fost chemat.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!