Theologica
Monahismul în viaţa Bisericii

Monahismul în viaţa Bisericii

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 16 Ianuarie 2018

Dacă ar fi să dăm o scurtă definiţie a monahismului putem spune că monahii sunt creştinii care au ales să urmeze lui Hristos, lepădându-se de lume şi respectând votul ascultării, al sărăciei şi al curăţiei, vieţuind în obşti monahale sau în pustnicie. Mănăstirile sunt locurile în care monahii Îl laudă neîncetat pe Dumnezeu. După Sfântul Nicodim Aghioritul, mănăstirile sunt liman de mântuire, locuri unde se plămădesc oamenii virtuții și ai sfințeniei. Părintele Moise Aghioritul spune: „mănăstirile sunt izvoare, cuiburi și stupi duhovnicești. Ele au fost ridicate de oameni evlavioși în locuri frumoase, bine alese, și sunt locuri de pelerinaj, de reculegere și de odihnă duhovnicească. Mănăstirile de monahi ori de monahii, mai vechi ori mai noi, cu mai mulți ori mai puțin monahi, sunt adevărate faruri care luminează pe toți cei care duc lupta cea duhovnicească, care însuflețesc, binecuvântează și întăresc pe cei slabi”.

Monahismul a apărut în viaţa Bisericii ca o expresie organică a vieţii acesteia. În Biserica Ortodoxă prezenţa lui are o semnificaţie duhovnicească şi teologică esenţială. În cadrul monahismului se cultivă îndeosebi viaţa ascetică a Bisericii. Rugăciunea, asceza, lupta împotriva patimilor, cultivarea virtuţilor, experienţa mistică, care constituie elemente de bază ale vieţii ortodoxe, înfloresc mai ales în mănăstiri.

Ieşirea din lume nu are ca scop negarea relaţiilor sociale, ci supunerea lor comuniunii cu Dumnezeu. Existenţa comunităţilor monastice au o semnificaţie majoră pentru Biserică. Ele constituie un capitol duhovnicesc nepreţuit pentru prezenţa lor instituţională şi spirituală în istoria Bisericii. Monahismul este avanpostul şi receptorul sensibil al Bisericii. Istoria creştină dovedeşte relaţia organică dintre monahism şi credincioşii din lume. Duhul monahal constituie un element esenţial pentru menţinerea vieţii duhovniceşti în Biserică.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!