Monografia Protopopiatului Darabani, o istorie a 48 de parohii

Constantin Ciofu, 27 Februarie 2009

La muzeul Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“ din judeţul Botoşani a fost lansat ieri volumul „Protopopiatul Darabani. Contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericilor şi învăţământului“, de pr. Ioan Canciuc. Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul „Laurenţiu Ulici“ al muzeului, cartea lansată fiind tipărită la Editura „Trinitas“, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Compusă dintr-o suită de micromonografii întocmite în exclusivitate pe baza izvoarelor istorice, cartea este deosebit de bogată, fie şi numai prin spaţiul mai larg acordat parcursului istoric al fiecărei aşezări. Din materialul documentar adunat de-a lungul mai multor decenii, pr. Ioan Canciuc a reţinut pentru creionarea evoluţiei istorice a fiecărei localităţi doar izvoarele cele mai importante şi numai în urma unei examinări critice riguroase. La lansarea volumului-monografie a Protopopiatului Darabani au fost prezenţi profesori, oameni de cultură, preoţi etc., printre care s-au aflat prof. univ. Ioan Caproşu, prof. univ. Mircea Ciubotaru de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, prof. Chelcu Marius şi prof. dr. Silviu Văcaru de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi.

Două monografii de acelaşi autor

După cum ne-a spus pr. Ioan Canciuc, la sugestia domnului prof. univ. Ioan Caproşu, a trebuit să continue documentarea pentru Protopopiatul Darabani, după ce, în anul 2005, a fost autorul cărţii „Protopopiatul Săveni. Contribuţii monografice asupra aşezărilor, Bisericii şi învăţământului“. „Am reuşit să public monografia Protopopiatului Darabani după o altă structură, după o altă metodă de lucru. S-au reliefat, pe de o parte, reuşitele, s-au făcut şi unele observaţii asupra unor lucruri care au fost mai puţin ilustrate în lucrare. Lucrările s-au desfăşurat într-o atmosferă plăcută“, a menţionat pr. Ioan Canciuc.

Prezentare concisă pentru 48 de parohii

Scopul publicării acestei monografii a fost prezentarea cât mai concisă a istoriei, aşezărilor, actuale sau dispărute, de pe arealul Protopopiatului Darabani, de la prima atestare documentară întâlnită, până la marea reformă din anul 1919-1922, şi istoria bisericii din fiecare aşezare, de la primele menţiuni întâlnite, până în zilele noastre. „Este o lucrare foarte importantă pentru preoţii şi credincioşii din Protopopiatul Darabani, care înseamnă 48 de parohii, 48 de comunităţi. Părintele Ioan Canciuc a venit în ajutorul nostru pentru că trebuia să realizăm o astfel de monografie. De altfel, fiecare protopopiat din Arhiepiscopia Iaşilor are sarcina realizării unei monografii. Părintele Canciuc a mai realizat şi monografia Protopopiatului Săveni şi ne bucurăm că noi suntem al doilea protopopiat din Arhiepiscopia Iaşilor care are, de astăzi, o astfel de monografie“, a declarat pr. Constantin Pânzariu, protopop al Protoieriei Darabani.

„Unul dintre cei mai buni cunoscători ai zonei botoşănene“

Prima monografie de protopopiat a apărut tot pe pământuri botoşănene, realizată tot de părintele Ioan Canciuc: monografia Protopopiatului Săveni, apărută în anul 2005. Ca membru în colectivul de întocmire a monumentalului Tezaur toponimic al Moldovei şi Bucovinei al Institutului de Filologie „Alexandru Philippide“ din Iaşi, preotul Ioan Canciuc a reuşit să adune un imens material documentar din toate categoriile de izvoare istorice privitoare la aşezările din judeţul Botoşani, pentru care a făcut, de-a lungul a peste trei decenii, şi anchete toponimice directe, străbătând sistematic, an de an, întregul teritoriu al judeţului. La capătul acestui demers, preotul Ioan Canciuc a ajuns a fi socotit de colegii întru cercetare toponimică „unul dintre cei mai buni cunoscători ai zonei menţionate, întru totul îndreptăţit să purceadă la o abordare ştiinţifică a acesteia“, aşa cum îl numeşte, în prefaţa monografiei Protopopiatului Săveni, prof. univ. dr. Ioan Caproşu de la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, la 3 noiembrie 2005. A început, în calitate de coautor, cu micromonografia Româneşti (Bucureşti, 1999), a continuat, în aceeaşi calitate, cu lucrarea monografică asupra Coţuşcăi (Botoşani, 2004) şi cu monografia comunei Vlăsineşti (Botoşani, 2005), pentru a ajunge la cartea de faţă, ce reuneşte un şir de contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericilor şi învăţământului din Protopo-piatul Săveni. „Cartea preotului Ioan Canciuc se individualizează prin noutatea şi bogăţia informaţiei şi prin concluziile ştiinţifice dintr-un domeniu ce n-a rămas străin abordării istorice, el figurând în preocupările unor cercetători de renume ca Ion Ionescu de la Brad (1866), Nicu Filipescu-Dubău (1891), C. Ciocoiu (în secolul trecut) ş.a. Este de la sine înţeles deci că i se cuvine întreaga noastră recunoştinţă pentru aportul esenţial pe care îl aduce, prin contribuţiile monografice de faţă, la cunoaşterea istorică a acestei zone; îi aşteptăm cu aceeaşi încredere demersul ştiinţific următor, urându-i de pe acum succes“, mai scrie prof. Caproşu în aceeaşi prefaţă.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!