Repere şi idei
Mult bine face puțin zgomot

Mult bine face puțin zgomot

Augustin Păunoiu, 19 Martie 2019

Părintele Constantin Galeriu avea o vorbă care concentra un mare adevăr: „Mult bine face puțin zgo­mot, iar mult zgomot face puțin bine”. Avem o relație invers pro­porțională între zgomot și bine. Dacă identificăm binele cu virtu­tea, ajungem la o concluzie inte­resantă. Virtutea știe să se tăi­nuiască pe sine și să treacă neobservată pentru că ea nu e gălăgioasă. În schimb, păcatul și răul vor dori mereu să se remarce și să facă vâlvă la fel ca un balon plin cu aer care se sparge. Dum­ne­­zeu a creat puterile cerești, pe sfinții îngeri în tăcere desăvâr­șită. Dar și în natură, dacă urmărim comportamentul celor necu­vân­tătoare, vedem că nu le sunt caracteristice zgo­mo­tul și exhi­biția, ci mai degrabă tăcerea și discreția. Albina, de pildă, face mierea în bezna stu­pului. Oamenii au făcut experimen­tal stupuri transpa­rente, de sticlă, dar au observat cum albinele s-au îngrijit să acopere cu ceară geamul din care au fost construiți stupii. Asta ca să nu se vadă și să nu se destăinu­iască lucrarea lor. Să ve­dem însă cum stă treaba în dreptul oamenilor. Zece persoa­ne care vorbesc fac mai mult zgo­mot decât zece mii care tac, spunea la sfârșitul secolului al XVIII-lea Napoleon Bonaparte. Dar să nu căutăm prea mult în istorie, ci să ne întrebăm: ce se poate întâm­pla în zilele noastre într-un bloc, la oraș, unde cineva dă la maxi­mum muzi­ca în boxele pe care le are în sufra­geria apar­ta­mentului său? Oare nu va auzi tot cartierul și nu va tulbura res­tul oamenilor cu lipsa lui de chib­zu­ință? În schimb, dacă 10 creș­tini, în același bloc, s-ar ruga și ar face metanii, ni­meni nu ar sesiza lucrarea lor. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!