Theologica
Nădejdea, aşteptarea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu

Nădejdea, aşteptarea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 23 Noiembrie 2017

Oricât de multe suferinţe şi dureri îndurăm în viaţa noastră, oricâte probleme şi necazuri ne încearcă zi de zi, indiferent de momentele în care ne simţim singuri şi la limită, permanent trebuie să ne amintim că Dumnezeu este întotdeauna alături de noi şi în El să ne punem nădejdea, după cum rostim în rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare: „Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie!”

Nădejdea în Dumnezeu este dorul arzător, aşteptarea cu încredere a împlinirii tuturor celor făgăduite de Dumnezeu acelora care cred în voia Sa. Rostind cuvântul nădejde, trebuie să ne amintim de Evanghelia slăbănogului de la Vitezda, care de 38 de ani aștepta mişcarea apei pentru a se vindeca. Şi până la urmă aşa a fost. Domnul l-a vindecat văzând credinţa şi nădejdea lui. Un exemplu al nădejdii sunt locuitorii cetăţii Ninive care, deşi fuseseră anunţaţi că cetatea lor va fi distrusă, ei nu au deznădăjduit, ci s-au întors din căile lor rele, au postit şi s-au rugat Domnului, iar El văzând pocăinţa lor i-a iertat.

Nădejdea este virtutea care se naşte din credinţa adevărată în Dumnezeu. În viaţa creştinului, nădejdea coexistă cu două virtuţi: credinţa şi dragostea. Sfântul Apostol Pavel spune: „Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea” (1 Corinteni 13, 13). Există mai multe mijloace prin care se garantează nădejdea creştină: rugăciunea stăruitoare, mărturisirea sinceră a păcatelor, citirea Sfintei Scripturi şi mai ales împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Nădejdea creştină se întemeiază pe cuvântul Domnului Iisus Hristos, Care ne-a făgăduit viaţa veşnică şi ne-a asigurat că orice vom cere în numele Său vom dobândi: „Orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul” (Ioan 14, 13). Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos este numit de Sfântul Apostol Pavel „nădejdea noastră” (1 Timotei 1, 1). Acelaşi Apostol ne spune că nădejdea este „ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare” (Evrei 6, 19). Ea este o podoabă a sufletului creştinului.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!