Theologica
Naosul bisericii

Naosul bisericii

Una dintre părţile bisericii este naosul. Spaţiul dintre Altar şi pronaos formează naosul, care în limba greacă se traduce prin navă, corabie. Aflat sub bolta cupolei, naosul reprezintă lumea văzută, întreaga creştinătate care crede în Iisus Hristos Înviat din morţi, aşteptând mila lui Dumnezeu.

De asemenea, naosul mai simbolizează cerul în care locuiesc îngerii şi sfinţii care Îl slăvesc neîncetat pe Dumnezeu. El este încăperea centrală a unei biserici (ca locaş de cult). Aici stau creştinii la rugăciune.

Simbolizează corabia în care credincioşii plutesc pe valurile vieţii şi se mântuiesc de primejdiile lor, precum corabia care l-a izbăvit de înecul potopului pe Noe. Închipuie corabia ce duce în patria cerească pe creştini, călători pe acest pământ.

Naosul este despărţit de Altar printr-un perete de lemn, ori de zid, împodobit cu măiestrite sculpturi poleite cu aur şi cu icoane frumos zugrăvite. Acest perete se cheamă catapeteasmă (tâmplă sau iconostas) şi înseamnă „osebirea celor văzute de cele nevăzute”. Pe catapeteasmă icoanele sunt aşezate într-o anumită ordine: în rândul întâi marile icoane de o parte şi de alta a uşilor împărăteşti: la dreapta, icoana Mântuitorului şi a hramului bisericii, iar la stânga a Maicii Domnului şi a unui ierarh (Sfântul Nicolae sau altul dintre ierarhi).

Deasupra acestora se află icoanele celor 12 praznice împărăteşti; în rândul următor sunt icoanele Sfinţilor Apostoli, având la mijloc icoana Mântuitorului ca arhiereu şi împărat. În rândul al patrulea vin icoanele prorocilor, având la mijloc pe Maica Domnului cu Pruncul în braţe, obiectul prezicerilor profeţiilor din Vechiul Testament, iar în rândul al cincilea sus, în vârful catapetesmei, se află Sfânta Cruce, cu chipul lui Iisus răstignit, având de o parte pe Maica Domnului şi de alta pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. În faţa catapetesmei atârnă frumoase candele. La oarecare depărtare de catapeteasmă se află unul sau două iconostase (tetrapod), pe care stă icoana Învierii Domnului, în zilele de duminică, iar în celelalte sărbători, icoanele praznicelor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!